Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Фотоапаратът

Фотоапаратът автоматично разпознава условията на снимане и записва снимката. Когато бъде разпознато движение, ISO чувствителността се увеличава спрямо движенията, за да намали замъгляването (Разпознаване на движение). Разпознаване на сцена Пример за изображение, когато зададете (Задно осветяване). (Автоматична настройка) (Допълнителна настройка) друго изображение. • иконата 80 BG Свалете капачето на обектива, за да включите 1 режима на запис. 2 (Режим REC режим на запис) t (Автоматична настройка) 3 t (Разпознаване на сцена) t желан режим Икона за разпознаване на сцена (Водеща) Фотоапаратът разпознава следните видове сцени. Когато фотоапаратът определи оптималната сцена, той извежда съответната икона. (Запис при нощни условия), (Портрет при нощни условия), (Запис при нощни условия с използване на статив), (Задно осветяване), (Портрет със задно осветяване), (Пейзаж), (Макро), (Близък фокус) (Портрет) Когато фотоапаратът разпознае сцена, той включва оптималните настройки за съответните условия и записва изображението. Когато фотоапаратът разпознае сцена, той включва оптималните настройки за съответните условия и записва изображението. Когато фотоапаратът разпознае (Запис при нощни условия), (Портрет при нощни условия), (Запис при нощни условия с използване на статив), (Задно осветяване), (Портрет със задно осветяване), той автоматично записва Когато записвате две изображения едно след друго, означението + на ще стане зелено. • След като запишете две изображения едно след друго, можете да използвате функцията за автоматичен преглед, за да изведете тези изображения едно до друго на екрана. Когато се изведе индикация [Anti Blink], фотоапарът автоматич- • но записва две изображения и автоматично избира това, на което очите на обекта са отворени. За подробности относно функцията за разпознаване на премигване, вижте “Какво представлява функцията за разпознаване на премигване?”.

Забележки • Функцията Разпознаване на сцена не работи, когато записвате в режим Цифров zoom. • Режимът Избор на сцена се фиксира в положение [Auto], когато: – По-висша автоматична настройка – Лесен запис. – При активиране на функция Разпознаване на усмивка – Когато [Самостоятелен таймер] е в настройка [Самостоятелен портрет на едно лице] или [Самостоятелен портрет на двама души]. – По време на burst запис. • (Портрет), (Портрет по здрач) и (Портрет със задно осветяване) не се разпознават в следните ситуации: – Режим проследяващ фокус. –Светкавицата Когато [Face Detection] е в положение [When touched]. • се задава в положение [Auto] (Автоматична светкавица) или [Off] (Изключена светкавица). • Сцените в режим (Запис при нощни условия с използване на статив) понякога не могат да бъдат разпознати в среда, където вибрациите влияят на фотоапарата, дори ако фотоапаратът е поставен на статив. • Понякога бавният затвор се включва, когато сцената бъде разпозната като (Запис при нощни условия с използване на статив). Уверете се, че фотоапаратът е неподвижен, докато снимате. • Обозначението за функцията Разпознаване на сцена се извежда независимо от настройката за дисплея на екрана. • В зависимост от ситуацията е възможно тези сцени да не бъдат разпознати. z Изображения, които можете да запишете с помощта на [Advanced] В режим [Advanced], фотоапаратът последователно записва две изображения с различни настройки както следва, когато разпознае режими (Запис при нощни условия), (Портрет при нощни условия), (Запис при нощни условия с използване на статив), (Задно осветяване), (Портрет със задно осветяване), които имат склонност за замъгляване. Можете да изберете желано изображение от двете записани. Първа снимка* Втора снимка Записана в режим Бавна синхронизация Записана в режим Бавна синхронизация, като за отправна точка се използва лицето, което е най-силно осветено от светкавицата Записана в режим Бавна синхронизация Записана посредством използването на светкавицата Записана с лицето върху което примигва светкавицата като показател * Когато светкавицата е зададена в положение [Auto]. Чувствителността се увеличава, за да се намали замъгляването Чувствителността се увеличена, като за отправна точка се използва лицето, което е най-силно осветено от светкавицата; по този начин замъгляването се намалява. Скоростта на затвора се намалява като чувствителността не се увеличава Заснема с регулирани яркост и контраст на фона. Заснема с регулирани яркост и контраст на лицето и фона. z Какво представлява функцията Разпознаване на премигване? Когато зададете функцията Разпознаване на сцена в положение [Advanced], фотоапаратът автоматично записва две изображения в последователност*, когато разпознае режим (Портрет) . Фотоапаратът автоматично избира и извежда изображението, на което обектът е с отворени очи. Когато очите на обекта са затворени и на двете изображения, се извежда съобщението “Blinked eye detected” (“Разпознато е премигване”). * освен когато светкавицата се включи/когато скоростта на затвора е бавна. 81 BG