Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

• Ако е

• Ако е активиран Проследяващ фокус, настройките за регистрация на лице се нулират. • Когато регистрираното лице изчезне от LCD екрана, фотоапаратът се връща към настройката, избрана във [Face Detection] (Разпознаване на лице). Когато на LCD екрана отново се появи реги- z Регистриране на лице с приоритет (Памет със запомнени лица) Обикновено фотоапаратът автоматично избира лице, върху което да фокусира, в зависимост от настройката [Face Detection] (Разпознаване на лице), но можете да изберете и регистрирате и определено лице с приоритет. 1 Докоснете лицето, което желаете да регистрирате като лице с приоритет, докато е зададена настройка Разпознаване на лице. Избраното лице се регистрира с приоритет и рамката се променя в оранжева . 2 Всеки път, когато докоснете различно лице, то се регистрира като лице с приоритет. 3 За да отмените регистрацията на лице, докоснете . • Всеки път, когато докоснете различно лице, това лице се регистрира като лице с приоритет. • Когато извадите батерията от фотоапарата и оставите фотоапарата без захранване няколко дни, регистрацията на лице се нулира. стрирано лице, фотоапаратът фокусира върху регистрираното лице. • Възможно е да не успеете правилно да разпознаете регистрираното лице в зависимост от осветеността на околната среда, прическата на обекта и др. В този случай отново регистрирайте лицето при условията, при които ще запишете изображението. • Когато използвате функцията Разпознаване на усмивка с рамка за регистриране на разпознато лице, настройката Разпознаване на лице се прилага само към регистрираното лице. с приоритет. 84 BG • В режим Лесен запис или когато [Самостоятелен таймер] е в настройка [Самостоятелен портрет на едно лице] или [Самостоятелен портрет на двама души] не можете да регистрирате лице

Функция Разпознаване на премигване Когато изберете (Мек запис) и (Ефект на тен) в Избор на сцена, докато записвате изображения, фотоапаратът автоматично записва две изображения в последователност. Фотоапаратът автоматично ще избере, изведе и запише снимка на обекта, който не е премигнал. 1 Свалете капачето на обектива, за да превключите в режим на запис. 2 t(Режим REC режим на запис) t (Избор на сцена) t (Мек запис), (Ефект на тен). 3 t (Разпознаване на премигване) t желан режим. (Автоматична настройка) (Изключена настройка) Когато функцията Разпознаване на лица е активна, фотоапаратът превключва оптималните настройки, когато разпознае обект, чиито очи са затворени, и автоматично избира изображения, на които очите на обекта са отворени. Не използва функцията Разпознаване на премигвания. Забележки •Функцията Разпознаване на премигване не работи в следните ситуации. – Когато използвате светкавица – В режим на burst запис – Когато функцията Разпознаване на лице не работи –Понякога Когато функцията Разпознаване на усмивка е включена • функцията Разпознаване на премигване не работи в зависимост от условията. • Когато зададете функцията Разпознаване на премигване в положение [Auto] и записвате само изображения, на които очите на обекта са затворени, на LCD екрана ще се изведе съобщение “Blinked eye detected” (“Разпознато е премигване”). Ако е необходимо, снимайте отново. 85 BG