Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Настройва

Настройва дали бутоните да бъдат изведени на дисплея по време на работа. Свалете капачето на обектива, за да превключите в 1 режим на запис. 2 t (Настройки на дисплея) t желан режим. Извежда операционните бутони. Настройки на дисплея (Включен) (Изключен) 86 BG Скрива операционните бутони. z За да изведете операционните бутони когато [Настройки на дисплея] е в положение [Изключен]. Докоснете лявата страна на LCD екрана и придърпайте вдясно, за да изведете операционните бутони.

Режим Лесен запис Когато преглеждате неподвижни изображения в режим Лесен запис, текстът на екрана за възпроизвеждане се увеличава, индикаторите се виждат по-лесно и можете да използвате помалко функции. Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да преминете в 1 режим на възпроизвеждане. 2 t (Лесен запис) t [OK] Забележки • Зарядът на батерията се изразходва по-бързо, защото осветеността на екрана автоматично се увеличава. • Режимът на запис също се променя в режим [Easy Mode] z Функции, които могат да се използват в режим Лесен запис (Преглед) (Изтриване): Изтрива изведеното изображение. (Zoom): Увеличава изведеното изображение. • Изтеглете нагоре, надолу, надясно или наляво или докоснете , за да промените позицията за увеличение. Докоснете , за да приближите или отдалечите. : Докоснете [Delete Single Image] (Изтриване на единично изображение), за да изтриете изведеното изображение. Докоснете [Delete All Images] (Изтриване на всички изображения), за да изтриете всички изображения в тази папка. Докоснете [Exit Easy Mode] (Излизане от режим Лесен запис), за да излезете от режима Лесен запис. • Когато във фотоапарата е въведена карта с памет, [View Mode] е в положение [Date View]. 87 BG