Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Тази функция

Тази функция избира датата, която ще възпроизвеждате от календара, когато използвате режим Преглед по дати. Стъпка 2 не е необходима, когато вече сте задали [Date View]. 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите режима на възпроизвеждане. 2 t (режим Преглед) t (Преглед по дата) 3 (Календар) Календар Докоснете 88 BG Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD екрана, докоснете . Изберете месеца, който желаете да изведете, с помо- 4 щта на / , след това докоснете желаната дата. Плъзнете върху миниатюрните изображения на снимките от желаната дата нагоре или надолу, за да смените страницата. Докоснете изображението, за да се върнете в режим на преглед на единично изображение. Изображения от избрана дата Забележка • Тази опция не се извежда, когато използвате вградената памет за запис на изображенията. z Извеждане на календара чрез придърпване на LCD екрана Докато възпроизвеждате изображения в режим преглед на дата, можете да изведете и календара като докоснете горната страна на LCD екрана и придърпате мадолу.

Индекс екран за изображения Извежда множество изображения едновременно. 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите режима на възпроизвеждане. 2 Докоснете (Индекс екран). Когато бутоните не са изведени от лявата страна на LCD екрана, докоснете . 3 Докоснете екрана и плъзнете нагоре или надолу, за да смените страницата. Докоснете изображението на индекс екрана, за да се върнете в режим на преглед на единично изображение. z Промяна на броя на изображенията в индекс екран В режим на единичен екран, может еда промените броя на миниатюрните изображения като докоснете t [Брой изображеняи в индекса] t [12 и нагоре] или [28 нагоре]. 89 BG