Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Музика

Музика Определя музиката, която да се възпроизвежда като фон на изреждането на изображения. Можете да изберете повече от една песен като фон. Докоснете , за да чуете всеки BGM. Докоснете / , за да регулирате силата на звука. Music 1 Настройката по подразбиране за [Simple] изреждане на изображения. Music 2 Настройката по подразбиране за [Nostalgic] изреждане на изображения. Music 3 Настройката по подразбиране за [Stylish] изреждане на изображения. Music 4 Настройката по подразбиране за [Active] изреждане на изображения. Заглушен Не се използва BGM. Забележка • Клиповете се възпроизвеждат без звук. Интервал Задава интервал на превключване на екрана. Тази настройка се фиксира в положение [Auto], когато не сте избрали [Simple] в [Effects]. 1 сек Задава интервала за изображения при [Simple] изреждане на изображения. 3 сек 5 сек 10 сек Автоматичен Интервалът се задава в съответствие с избраната опция от [Effects]. Забележка • Настройките за интервал не са валидни за възпроизвеждане на клип. Повторение Включва или изключва повтарянето на изреждането на изображения. Включен Възпроизвежда изображения в непрекъснат кръг. Изключен След като всички изображения бъдат възпроизведени, изреждането на кадри спира. z Избор на музика за фон Можете да прехвърляте желан от вас музикален файл от диск или МР3 файл към фотоапарата. За да прехвърляте музика, инсталирайте софтуера “Music Transfer” (приложен в комплекта) на вашия компютър. За подробности вижте стр. 153 и 154. • Можете да записвате до 4 музикални файла на вашия фотоапарат. (Четирите предварително зададени файла (Music 1 - Music 4) могат да бъдат заменени с тези, които сте прехвърлили.) • Максималната дължина за възпроизвеждане на всеки музикален файл с този фотоапарат е 5 минути. • Ако не можете да възпроизвеждате музикални файлове поради повреди във файла, извършете [Format Music] (стр. 132) и отново прехвърлете музиката.

Изтриване Позволява ви да избирате нежелани изображения за изтриване. 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите към режима на възпроизвеждане 2 Бутон (Изтриване) t желан режим (Всички освен това изображение) (Всички изображения в тази Burst група) (Това изображение) (Множество изображения) (Всички от една папка) (Всички в обхват от дата) (Всички AVCHD файлове) Изтрива изображения от burst група различни от изображенията избрани в Display Burst Group режим. След стъпка 2, докоснете [OK]. Изтрива всички изображения в избраната burst група наведнъж. След стъпка 2, докоснете [OK]. Можете да изтриете изведеното изображение в режим на единичен екран. Позволява ви да изберете и изтриете няколко изображения. Извършете следното след стъпка 2. Докоснете изображение, което желаете да изтриете. Повторете гореописаните стъпки, докато не останат изображения за изтриване. Отново изберете изображение със знак , за да премахнете знака Докоснете [OK] t [OK]. Можете да изтриете наведнъж всички изображения в избраната папка, обхват с дати или AVCHD клипове. След стъпка 2, докоснете [OK]. Забележка Когато използвате вградената памет за запис на изображения, режимът на преглед се задава в положе- • ние [Folder View]. В режим Лесен преглед Изтриване на единично изображение Изтриване на всички изображения Изтрива изведеното в момента изображение. Изтрива всички изображения от даден обхват от дати или от дадена папка. 93 BG