Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

z Можете да

z Можете да превключите между режим на индекс екран и режим на единично изображение, когато избирате изображения Докоснете , за да се върнете към режим на единично изображение, и докоснете в режим на преглед на единично изображение, за да се върнете към режим на индекс екран. • Също така, можете да превключите между режим на индекс екран и режим на единично изображение [Protect] (Защита), [Send by TransferJet] или [DPOF]. 94 BG

Пренасяне посредством TransferJet TransferJet е затворена, безжична технология за трансфер, която позволява данните да се прехвърлят при близко приравняване на два продукта, между които искате да осъществите комуникация. За да разберете дали вашият фотоапарат е съвместим с функция TransferJet, проверете за наличие на маркировка ( TransferJet) на дъното на фотоапарата. Използването на Memory Stick заедно с TransferJet (продава се отделно), позволява изображенията да се прехвърлят между TransferJet-съвместими устройства. За повече подробности относно TransferJet вижте инструкциите за употреба приложени към Memory Stick и TransferJet. 1 Въведете Memory Stick с TransferJet във фотоапарата и натиснете бутон (Възпроизвеждане). 2 (Изпращане с TransferJet) t желан режим. Когато бутоните не са изведени отляво на LCD екрана, докоснете . 3 Прехвърлете изображения като изравните маркировките ( TransferJet) на фотоапарата и другите устройства. Когато бъде осъществена връзка се чува утвърдителен звуков сигнал. (Това изображение) (Много изображения) Изпраща изведеното в момента изображение в режим на единично изображение. Можете да изберете и изпратите няколко изображения. След стъпка 2, извършете следното. 1 Изберете изображението, което ще изпратите и след товаго докоснете. Повторете горните стъпки докато няма повече изображения за изпращане. Докоснете изображението с маркировка относно, за да озвободите маркировка . 2 Докоснете [OK] t [OK]. Забележки • Можете да прехвърляте само неподвижни изображения. • Можете да прехвърлите до десет изображения наведнъж. Въпреки това, за 3D изображения, и МРО, и JPEG файлът се прехвърлят. В зависимост от приемащото устройство, до 20 изображения могат да бъдат получени. • Първо, настройте [TransferJet] в положение [ON] като изберете t (Настройки) t (Основни настройки) (стр. 134). В допълнение винаги следвайте изискванията в локацията, в която ползвате фотоапарата. • Връзката прекъсва ако трансферът не може да се осъществи в рамките на 30 секунди. Ако това се случи, изберете [Yes] и подравнете отново двете маркировки ( TransferJet) на фотоапарата и другото устройство. • Memory Stick с TransferJet и фотоапарати с TransferJet не се продават в някои страни и региони поради забрани на местното управление. • Настройте фунция [TransferJet] в положение [Off] в страни и региони различни от страната, в която сте закупили фотоапарата. В зависимост от страната, ако използвате фунцкия TransferJet, може да подлежите на наказателна отговорност в зависимост от местните законови уредби и ограничения за разпространението на електромагнитни вълни. 95 BG