Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Bulgaro

Получаване

Получаване на изображения посредством TransferJet 1 Натиснете бутон (Възпроизвеждане), за да включите фотоапарата. 2 Приравнете маркировките ( TransferJet) на фотоапарата и изпращащото устройство, за да получите изображения. Когато бъде осъществена връзка се чува утвърдителен звуков сигнал. Забележки • Можете да изпращате и получавате само изображения, които могат да бъдат възпроизведени посредством фотоапарата. • Този фотоапарат може да получава само МРО и JPEG файлове. • Ако се получи Image Database Error по време на запазване, ще се появи екран за възстановяване Recover Image Database File. • Възпроизвеждайте изображения, които не могат да бъдат регистрирани в Image Database File посредством [Folder view (Still)]. z Съвети за успешно изпращане и получаване на данни Изравнете маркировките ( TransferJet) на фотоапарата и другото устройство. • Скоростта на изпращане и обхвата се различават в зависимост от ъгъла, под който са приравнени маркировките ( TransferJet). • Може да се наложи да промените позицията на фотоапарата докато бъде осъществена комуникация. • Изпращането и получаването на данни са по-лесни ако маркировките ( TransferJet) са изравнени с двата фотоапарата паралелни един на друг, както е показано на фигурата. z Използване на продавани отделно TransferJet-съвместими устройства Използването на продавани отделно TransferJet-съвместими устройства ви позволява да прехвърляте изображения на компютър и да разширите кръгозора си при боравене с данни. За подробности вижте упътването за употреба приложено към TransferJet-съвместимите устройства. • Обърнете внимание на следните, когато използвате TransferJet-съвместими устройства. – Преди употреба настройте фотоапарата в режим на възпроизвеждане. – Ако изображнието не се изведе, изберете t (Настройки) t (Основни настройки) и след това настройте [LUN Settings] в положение [Single]. – Докато сте свързани, не можете да триете или редактирате данни от фотоапарата. – Не изключвайте връзката, докато прехвърляте изображения в “PMB”. 96 BG

Рисуване Рисува и прибавя символи или други графики върху снимки, и записва обработеното изображение като нов файл. Оригиналното изображение се запазва. 1 Натиснете бутона (Възпроизвеждане), за да превключите в режим на възпроизвеждане. 2 t (Рисуване) Когато използвате вградената памет, докоснете (Рисуване), намиращ се от лявата страна на LCD екрана. 3 Рисувайте върху изображението, като използвате маркера (приложен в комплекта). 4 Докоснете бутона / t изберете размера на запазеното изображение Бутон Действие 1 Save - Запазване Запазва изображение във VGA или 5M формат във вградената памет или карта с памет. 2 Pen - Писец Рисува символи или графики. 3 Eraser- Изтриване Извършва корекции. 4 Stamp - Печат Прибавя щампи на изображението. 5 Thickness/Stamps Избор на дебелина/ Печати 6 Color - Цвят Изберете цвят. Избира дебелина на писеца или гумичката, или избира щампа. 7 Exit - Излизане Излезте от режима на рисуване. 8 Frame - Рамка Прибавя рамка. Изберете желаната рамка с помощта на / . 9 Revert - Връщане Откажете последното действие. 0 Clear all – Изтриване на всичко Изтрийте всички рисунки. 97 BG