Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso

Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Sadržaj Kazalo Priručnik za fotoaparat Cyber-shot DSC-TX9/TX9C © 2010 Sony Corporation 4-193-205-92(1) HR

 • Page 2 and 3: Kako se koristi ovaj priručnik Pri
 • Page 4 and 5: Objektiv Carl Zeiss Fotoaparat je o
 • Page 6 and 7: Pregledavanje 3D slike Pregledavanj
 • Page 8 and 9: Ostalo Kazalo Uporaba fotoaparata u
 • Page 10 and 11: Snimanje bez zamućenja Visoka osje
 • Page 12 and 13: MENU/Pretraga postavki Iz Opcije ME
 • Page 14 and 15: Iz Opcije MENU (pregledavanje) mož
 • Page 16 and 17: Kategorije Glavne postavke Alat mem
 • Page 18 and 19: Višeizlazni stalak Korištenje isp
 • Page 20 and 21: Prikaz 2 Prikaz 3 Značenje Smanjen
 • Page 22 and 23: Rukovanje fotoaparatom povlačenjem
 • Page 24 and 25: Korištenje unutarnje memorije Foto
 • Page 26 and 27: Korištenje tipke za foto/video na
 • Page 28 and 29: Inteligentno autom. podeš. Omoguć
 • Page 30 and 31: zKoja je razlika između načina Su
 • Page 32 and 33: zPromjene smjera snimanja ili veli
 • Page 34 and 35: MENU/Pretraga postavki Programska a
 • Page 36 and 37: Odabir scene Omogućuje snimanje s
 • Page 38 and 39: Funkcije dostupne u modu prepoznava
 • Page 40 and 41: Zum Dok snimate, možete povećati
 • Page 42 and 43: Zum pri reprodukciji Reproducira uv
 • Page 44 and 45: Prikaz privremeno zakrenute slike T
 • Page 46 and 47: zPrikaz slika snimljenih brzim nač
 • Page 48 and 49: 3D funkcije Ovaj je fotoaparat komp
 • Page 50 and 51: 3D snimanje Više slika se snima do
 • Page 52 and 53:

  Prikaz slika snimljenih iz više ku

 • Page 54 and 55:

  8 Dodirnite / na LCD zaslonu fotoap

 • Page 56 and 57:

  Snim. videozap. u nač. scen. Omogu

 • Page 58 and 59:

  zSavjeti za bolju detekciju osmjeha

 • Page 60 and 61:

  Bljeskalica 1 Spustite poklopac obj

 • Page 62 and 63:

  Samookidač 1 Spustite poklopac obj

 • Page 64 and 65:

  Samookidač U jednostavnom načinu,

 • Page 66 and 67:

  Efekt defokusir. Postavlja razinu e

 • Page 68 and 69:

  Pri snimanju u načinu Inteligentno

 • Page 70 and 71:

  Postavke brzog snimanja Ako pritisn

 • Page 72 and 73:

  EV Ekspozicija se može podesiti ru

 • Page 74 and 75:

  MENU/Pretraga postavki zSavjeti za

 • Page 76 and 77:

  Napomene • [Balans bijele boje] n

 • Page 78 and 79:

  Bijeli bal. za podv. snimanje Pode

 • Page 80 and 81:

  Napomene • Kad se odabere [Digita

 • Page 82 and 83:

  Prepoznavanje scena Fotoaparat auto

 • Page 84 and 85:

  Efekt nježn. tena Kada je aktivira

 • Page 86 and 87:

  zMarkiranje lica s prednošću (Poh

 • Page 88 and 89:

  Prikaz postavki Podešava hoće li

 • Page 90 and 91:

  Kalendar Ova značajka omogućuje o

 • Page 92 and 93:

  Dijaprojekcija Slike se automatski

 • Page 94 and 95:

  Glazba Određuje popratnu glazbu za

 • Page 96 and 97:

  U jednostavnom načinu Izbriši jed

 • Page 98 and 99:

  Primanje slika pomoću TransferJet-

 • Page 100 and 101:

  Pretraga operacija MENU/Pretraga po

 • Page 102 and 103:

  3D gledanje Odaberite [3D gledanje]

 • Page 104 and 105:

  Prikažu gr. brzo snim. fotogr. Tij

 • Page 106 and 107:

  DPOF DPOF (Digital Print Order Form

 • Page 108 and 109:

  Postavke glasnoće Podešavanje ja

 • Page 110 and 111:

  Ekspozic. podaci Ovim se podešava

 • Page 112 and 113:

  Odabir mape Kad je na memorijskoj k

 • Page 114 and 115:

  AF osvjetljivač AF osvjetljenje pr

 • Page 116 and 117:

  Digitalni zum Odabire mod digitalno

 • Page 118 and 119:

  Vodič za prep. scene Možete odabr

 • Page 120 and 121:

  Upoz. o zatv. očima Kada se snimi

 • Page 122 and 123:

  Osvjetljenje LCD zas Podešava svje

 • Page 124 and 125:

  MENU/Pretraga postavki Boja prikaza

 • Page 126 and 127:

  MENU/Pretraga postavki Pokretanje R

 • Page 128 and 129:

  KON. ZA HDMI Ova postavka omogućuj

 • Page 130 and 131:

  Kućište Prikaz namjenskih radnih

 • Page 132 and 133:

  LUN postavke Podešava način prika

 • Page 134 and 135:

  Formatiranje glazbe Možete izbrisa

 • Page 136 and 137:

  TransferJet Možete odabrati komuni

 • Page 138 and 139:

  Prijenos slika pomoću Eye-Fi karti

 • Page 140 and 141:

  Format Formatira memorijsku karticu

 • Page 142 and 143:

  Prom. mape za sn. Mijenja mapu na m

 • Page 144 and 145:

  Kopiranje Kopira sve slike s intern

 • Page 146 and 147:

  Postavka područja Podešava vrijem

 • Page 148 and 149:

  Gledanje slike na TV prijemniku sta

 • Page 150 and 151:

  Pregledavanje slika kad je fotoapar

 • Page 152 and 153:

  Prikaz slike na »BRAVIA« Sync kom

 • Page 154 and 155:

  Uporaba s vašim računalom CD (isp

 • Page 156 and 157:

  Instalacija »Music Transfer« (Mac

 • Page 158 and 159:

  Prebacivanje slika na računalo (Ma

 • Page 160 and 161:

  Pokretanje »PMB Portable« (Macint

 • Page 162 and 163:

  zVrste diskova za korištenje s »P

 • Page 164 and 165:

  Ispis fotografija Fotografije može

 • Page 166 and 167:

  Došlo je do odstupanja između pri

 • Page 168 and 169:

  Na slikama snimljenim s bljeskalico

 • Page 170 and 171:

  3D slike neće se prikazati na TV p

 • Page 172 and 173:

  Na slikama se ne može ispisati dat

 • Page 174 and 175:

  Pogreška sustava • Isključite i

 • Page 176 and 177:

  Ova memorijska kartica ne podržava

 • Page 178 and 179:

  Uporaba fotoaparata u inozemstvu Pu

 • Page 180 and 181:

  »Memory Stick« Vrste »Memory Sti

 • Page 182 and 183:

  Punjač baterije • U punjaču bat

 • Page 184 and 185:

  AVCHD format Format AVCHD je razvij

 • Page 186 and 187:

  Broj fotografija i vrijeme za snima

 • Page 188 and 189:

  Kazalo Brojevi 3D funkcije ........

 • Page 190 and 191:

  Rješavanje problema ..............