Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Odabir mape Kad je na

Odabir mape Kad je na memorijskoj kartici izrađeno više mapa, pomoću ove funkcije možete odabrati mapu sa slikom koju želite reproducirati. Korak 2 nije potreban kad je odabran [Prikaz mape]. 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 t (Način prikaza) t [Prikaz mape (Fotografije)] ili [Prikaz mape (MP4)] 3 t (Odabir mape) t odaberite mapu pomoću / t [OK] Napomena • Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija. zPregledavanje slika kroz više mapa Kad postoji više mapa, prilikom prikaza prve i posljednje slike u mapi pojavit će se sljedeći indikatori. : Povratak na prethodnu mapu : Prelazak na sljedeću mapu : Prelazak na prethodnu ili sljedeću mapu Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo 112 HR

Format videozapisa Možete podesiti način snimanja koji se koristi za snimanje videozapisa. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 t (Postavke) t (Postavke snimanja) t [Format videozapisa] t željeni način AVCHD MP4 Postavlja metodu snimanja u formatu AVCHD, što je prikladno za prikaz jasnih videozapisa na TV prijemniku visoke razlučivosti. Snimljeni su AVCHD videozapisi. Postavlja metodu snimanja u formatu MP4, što je prikladno za prijenos na internet i privitke e-pošte. Snimljeni su MP4 (AVC) videozapisi. Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo 113 HR