Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Upoz. o zatv. očima

Upoz. o zatv. očima Kada se snimi slika lica sa zatvorenim očima dok je aktivno otkrivanje lica, prikazat će se poruka »Otkriveno zatvoreno oko«. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 t (Postavke) t (Postavke snimanja) t [Upoz. o zatv. očima] t željeni način Autom. Isključeno Prikaz poruke »Otkriveno zatvoreno oko«. Nema prikaza poruke. Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo 120 HR

Zvučni signal Mijenja postavke zvuka koji se proizvodi pri rukovanju fotoaparatom. 1 t (Postavke) t (Glavne postavke) t [Zvučni signal] t željeni mod Sadržaj Zatvarač VIsoko Nisko Isključeno Uključuje zvučni signal kod otvaranja zaslona prilikom okidanja. Uključuje zvučne signale za pritisak na okidač/dodir na zaslon. Ako želite stišati glasnoću zvučnog signala, odaberite [Nisko]. Isključuje bip/zvučne signale. Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo 121 HR