Views
2 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Prom. mape za sn.

Prom. mape za sn. Mijenja mapu na memorijskoj kartici koja se trenutno koristi za pohranu snimljenih slika. 1 t (Postavke) t (Alat memorijske kartice) t [Prom. mape za sn.] Sadržaj 2 Odaberite mapu za pohranu slika pomoću / t [OK]. Pretraga operacija Napomene • Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija. • Sljedeće mape se ne mogu koristiti kao mape za snimanje. – Mapa »100« – Mapu s brojem koja ima samo»sssMSDCF« ili »sssANV01« • Snimljene slike ne možete premjestiti u drugu mapu. MENU/Pretraga postavki Kazalo 142 HR

Izbr. mapu za snim. Briše mapu na memorijskoj kartici koja se koristila za pohranu snimljenih slika. 1 t (Postavke) t (Alat memorijske kartice) t [Izbr. mapu za snim.] Sadržaj 2 Odaberite mapu koju želite izbrisati pomoću / t [OK]. Pretraga operacija Napomene • Ova opcija nije dostupna kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija. • Ako pomoću [Izbr. mapu za snim.] izbrišete mapu koja je postavljena kao mapa za snimanje, automatski se odabire mapa s najvećim brojem kao nova mapa za snimanje. • Možete izbrisati samo prazne mape. Ako mapa sadrži slike ili čak datoteke koje se ne mogu reproducirati na fotoaparatu, najprije izbrišite te slike i datoteke pomoću računala, a zatim izbrišite mapu. MENU/Pretraga postavki Kazalo 143 HR