Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Pregledavanje slika kad

Pregledavanje slika kad je fotoaparat spojen s HD TV prijemnikom pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno) Priključite kameru u HDMI utičnicu HD TV prijemnika pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno). 1 Umetnite fotoaparat u višeizlazni stalak (isporučeno). 2 Spojite višeizlazni stalak i TV prijemnik pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno). Sadržaj Pretraga operacija HDMI priključnica 1 U HDMI priključnicu Tipka (reprodukcija) Višeizlazni stalak MENU/Pretraga postavki 2 U HDMI priključnicu HDMI kabel 3 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz. 4 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku za reprodukciju . Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV zaslonu. Dodirnite / prikazan na LCD zaslonu ovog fotoaparata za odabir željene slike. Kazalo Napomene • Dodirnite t (Postavke) t (Glavne postavke) za odabir opcija [Autom.] ili [1080i] za [HDMI razlučivost]. • Fiksna postavka zvučni signal je [Zatvarač]. • Fotoaparat i priključnu opremu nemojte spajati preko priključnica za izlazne signale. Ako se TV prijemnik i fotoaparat spoje preko priključnica za izlazne signale neće biti ni slike ni zvuka. Takvo spajanje također može oštetiti fotoaparat i/ili priključenu opremu. • Ova funkcija možda neće raditi ispravno kod nekih HD TV prijemnika. Primjerice možda nećete moći vidjeti sliku ili čuti zvuk na vašem HD TV prijemniku. • Koristite HDMI kabel s HDMI logotipom. • Snimanje se može automatski zaustaviti kako bi se fotoaparat zaštitio nakon određenog vremena kada snimate videozapise u uvjetima kada su fotoaparat i TV prijemnik spojeni HDMI kablom (prodaje se zasebno). 150 HR

Pregledavanje slika kad je fotoaparat spojen s HD TV prijemnikom pomoću HD izlaznog adapterskog kabela (prodaje se zasebno) Spojite fotoaparat na HD TV prijemnik preko HD izlaznog adapterskog kabela (prodaje se zasebno). Upotrijebiti HD izlazni adapterski kabel kompatibilan s Type2c. 1 Spojite fotoaparat na TV prijemnik pomoću HD izlaznog adapterskog kabela (prodaje se zasebno). Sadržaj Pretraga operacija Zelena/Plava/Crvena COMPONENT VIDEO IN AUDIO 1 U A/V ulazne priključnice Tipka (reprodukcija) Bijela/Crvena MENU/Pretraga postavki HD adapterski kabel 2 U višenamjensku priključnicu Kazalo 2 Uključite TV prijemnik i podesite ulaz. 3 Uključite fotoaparat pritiskom na tipku za reprodukciju . Slike snimljene fotoaparatom prikazuju se na TV zaslonu. Dodirnite / na LCD zaslonu fotoaparata za odabir željene slike. Napomena • Prije korištenja ove funkcije odaberite t (Postavke) t (Glavne postavke) za odabir [HD(1080i)] za [COMPONENT]. 151 HR