Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Prebacivanje slika na

Prebacivanje slika na računalo (Macintosh) 1 Najprije spojite fotoaparat na vaše Macintosh računalo. Dvaput kliknite na novonastalu ikonu na radnoj površini t mapa u koju se kopiraju slike. 2 Slikovne datoteke dovucite mišem i ispustite na ikonu tvrdog diska. Slikovne datoteke se kopiraju na tvrdi disk. 3 Dvaput kliknite na ikonu tvrdog diska t željena slikovna datoteka u mapi s kopiranim datotekama. Fotografija je prikazana. Brisanje USB veze Primijenite postupak od 1 do 3 prije nego: • Odspojite USB kabel. • Uklonite memorijske kartice. • Umetnete memorijske kartice u fotoaparat nakon kopiranja slika iz interne memorije. • Isključite fotoaparat. 1 Dvaput kliknite na ikonu za sigurno odspajanje u statusnom retku. 2 Kliknite na (USB Mass Storage Device) t [Stop]. 3 Potvrdite u prozoru, zatim kliknite na [OK]. Windows Vista Windows XP Ikona za sigurno odspajanje Napomene • Prvo odvucite i spustite ikone memorijske kartice ili pogona u ikonu »Trash« ako koristite računalo Macintosh i ako fotoaparat nije povezan s računalom. • Pri obavljanju radnji kao što je prebacivanje AVCHD videozapisa, koristite softver »iMovie« koji se isporučuje s računalima Macintosh. Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo 158 HR

Učitavanje slika na medijski servis Ovaj fotoaparat ima ugrađenu aplikaciju »PMB Portable«. Možete koristiti ovu aplikaciju za sljedeće radnje: • Lako možete učitati slike na blog ili drugi medijski servis. • Možete učitati slike s računala povezanog na Internet, iako niste kod kuće ili u uredu. • Lako možete registrirati medije koje često koristite (kao što su blogovi). Za pojedinosti »PMB Portable«, vidjeti »help« u »PMB Portable«. Pokretanje »PMB Portable« (Windows) Ako »PMB Portable« koristite prvi puta, morate odabrati jezik. Slijedite postupak u nastavku da biste odabrali. Kada ste završili odabir jezika, koraci 3 do 5 nisu potrebni sljedeći put kada koristite »PMB Portable«. 1 Uspostavite USB vezu između fotoaparata i računala. Kada povežete fotoaparat i svoje računalo, prikazuje se AutoPlay Wizard. Kliknite [×] da biste zatvorili AutoPlay Wizard za bilo koji nepotrebni pogon. • Ako se željeni AutoPlay Wizard ne pojavi, pritisnite [Computer] (u Windows XP, [My Computer]) t [PMBPORTABLE], a zatim dvaput pritisnite [PMBP_Win.exe]. 2 Kliknite na »PMB Portable«. (U Windows XP pritisnite [PMB Portable] t [OK].) • Ako se [PMB Portable] ne prikaže unutar AutoPlay Wizard, pritisnite [Computer] t [PMBPORTABLE], a zatim dvaput pritisnite [PMBP_Win.exe]. Prikazuje se zaslon za odabir jezika. 3 Odaberite željeni jezik, zatim kliknite [OK]. Prikazuje se zaslon za odabir regije. 4 Odaberite odgovarajuće [Region] i [Country/Area], zatim kliknite na [OK]. Prikazuje se zaslon s korisničkim ugovorom. 5 Pažljivo pročitajte ovaj ugovor o uvjetima korištenja softvera. Ako prihvaćate uvjete sporazuma kliknite na [I Agree]. »PMB Portable« se pokreće. Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo 159 HR