Views
1 month ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

3D slike neće se

3D slike neće se prikazati na TV prijemniku čak i ako je fotoaparat u načinu [3D gledanje]. •Provjerite je li TV prijemnik podešen za prikaz 3D slika. Brisanje Fotoaparat ne može izbrisati sliku. • Isključite zaštitu slike (str. 105). Računala Računalo s »Memory Stick« utorom ne prepoznaje »Memory Stick PRO Duo«. •Provjerite podržavaju li računalo i »Memory Stick« čitač/pisač »Memory Stick PRO Duo« karticu. Korisnici računala i »Memory Stick« čitača/pisača koji nisu marke Sony, trebaju se raspitati kod proizvođača. •Ako »Memory Stick PRO Duo« nije podržan, spojite fotoaparat na računalo (str. 157). Računalo prepoznaje »Memory Stick PRO Duo«. Računalo ne prepoznaje fotoaparat. •Kad je baterija prazna umetnite punu ili koristite ispravljač (prodaje se zasebno). •Podesite [USB povezivanje] na [Mass Storage] (str. 131). •Za spajanje računala i fotoaparata koristite USB kabel. •Odspojite USB kabel s oba uređaja, s računala i fotoaparata i ponovno ga čvrsto priključite. •Odspojite svu opremu osim fotoaparata, tipkovnice i miša s USB priključnica računala. • Spojite fotoaparat izravno na računalo bez uporabe USB huba ili drugih uređaja. Ne možete kopirati slike. • USB spajanje fotoaparata i računala izvedite pravilno (str. 157). •Ako snimate slike memorijskom karticom koju je formatiralo računalo, možda nećete moći uvesti slike na računalo. Snimajte pomoću memorijske kartice koju je formatirao fotoaparat (str. 140). Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo Nakon izvršenog USB spajanja »PMB« se ne pokreće automatski. • Izvršite USB spajanje s uključenim računalom. Nakon uspostavljanja USB veze, »PMB Portable« se ne pokreće. •Podesite [LUN postavke] na [Više]. •Podesite [USB povezivanje] na [Mass Storage]. •Povežite računalo s mrežom. Računalo ne može reproducirati slike. • Ako koristite »PMB«, vidjeti »PMB Help« (str. 155). •Obratite se proizvođaču računala ili softvera. Reprodukciju videozapisa na računalu prate smetnje slike i zvuka. •Videozapis se reproducira izravno s unutarnje memorije ili memorijske kartice. Koristite »PMB« i uvezite videozapis na svoje računalo, pa reproducirajte videozapis (str. 155). 170 HR

Slike prethodno prebačene na računalo ne mogu se pregledavati na fotoaparatu. •Za reprodukciju slika pohranjenih na računalu s ovim fotoaparatom koristite »PMB«. •Registrirajte sliku u datoteci slikovne baze podataka i reproducirajte u [Prikaz datuma] (str. 103). •Pregledavanje slika po događaju nije dostupno na ovom fotoaparatu. Sadržaj Memorijska kartica Nije moguće umetnuti memorijsku karticu. • Umetnite s prave strane. Pogreškom ste formatirali memorijsku karticu. •Formatiranjem su izbrisani svi podaci na memorijskoj kartici. Nema načina da ih povratite. Podaci se snimaju u unutarnju memoriju iako ste umetnuli memorijsku karticu. • Provjerite je li memorijska kartica umetnuta do kraja na siguran način. Unutarnja memorija Slike se ne mogu snimati u unutranju memoriju niti reproducirati iz nje. •U fotoaparatu se nalazi memorijska kartica. Izvadite je. Nije moguće kopirati podatke pohranjene u internoj memoriji na memorijsku karticu. •Memorijska kartica je puna. Kopirajte na memorijsku karticu s dovoljno kapaciteta. Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo Nije moguće kopirati podatke s memorijske kartice ili računala na internu memoriju. •Ova značajka nije dostupna. Ispis Nije moguće ispisati sliku. • Vidjeti korisnički priručnik pisača. Slike se ispisuju odrezanih rubova. •Kod nekih pisača može se dogoditi da budu odrezani svi rubovi slika. Posebno će biti odrezani bočni rubovi snimaka veličine [16:9]. •Kod ispisa slika na pisaču poništite opcije trimming i ispis bez rubova. Provjerite kod proizvođača raspolaže li pisač ovim funkcijama ili ne raspolaže. •Kad slike dajete na ispis u digitalni fotolaboratorij, po mogućnosti zatražite ispis bez rezanja bočnih rubova. 171 HR