Views
1 month ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Uporaba fotoaparata u

Uporaba fotoaparata u inozemstvu Punjač baterije (isporučeno) i AC-LS5 ispravljač (prodaje se zasebno) u bilo kojoj državi ili regiji s mrežnim naponom u rasponu od 100 V do 240 V izmjenično, 50/60 Hz. Napomena • Nemojte koristiti elektronski transformator (putni pretvarač) jer može uzrokovati kvar. O TV sustavima boje Za gledanje videozapisa s ovog fotoaparata na TV prijemniku oba uređaja moraju koristiti isti sustav televizije u boji. Provjerite sustav TV boja za zemlju ili regiju u kojoj koristite fotoaparat. NTSC sustav (1080 60i) Bahami, Bolivija, Čile, Ekvador, Filipini, Jamajka, Japan, Kanada, Kolumbija, Koreja, Meksiko, Peru, SAD, Srednja Amerika, Surinam, Tajvan, Venezuela, itd. PAL sustav (1080 50i) Australija, Austrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Hong Kong, Hrvatska, Indonezija, Italija, Kina, Kuvajt, Mađarska, Malezija, Nizozemska, Norveška, Novi Zeland, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Singapur, Slovačka, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Turska, Velika Britanija, Vijetnam, itd. PAL-M sustav (1080 50i) Brazil Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo PAL-N sustav (1080 50i) Argentina, Paragvaj, Urugvaj SECAM sustav (1080 50i) Bugarska, Francuska, Grčka, Gvajana, Iran, Irak, Monako, Rusija, Ukrajina, itd. 178 HR

Memorijska kartica Vrste memorijskih kartica koje se mogu koristiti s fotoaparatom: »Memory Stick PRO Duo«, »Memory Stick PRO-HG Duo«, »Memory Stick Duo«, SD memorijska kartica, SDHC memorijska kartica i SDXC memorijska kartica. MultiMediaCard se ne može koristiti. Napomene • Nema jamstva da će memorijska kartica formatirana pomoću računala raditi s fotoaparatom. • Brzina čitanja/zapisivanja podataka razlikuje se ovisno o kombinaciji memorijske kartice i opreme koja se koristi. • Podaci se mogu oštetiti u sljedećim slučajevima: – Kada se memorijska kartica izvadi iz fotoaparata ili se fotoaparat isključi tijekom postupka čitanja ili zapisivanja – Kada se memorijska kartica koristi na mjestima s jakim statičkim elektricitetom ili električnim šumom • Preporučuje se napraviti sigurnosnu kopiju važnih podataka. • Nemojte lijepiti naljepnicu izravno na memorijsku karticu ili adapter memorijske kartice. • Nemojte dodirivati kontakte memorijske kartice rukom ili metalnim predmetima. • Nemojte udarati, savijati, ni bacati memorijsku karticu. • Nemojte rastavljati, ni mijenjati memorijsku karticu. • Ne izlažite memorijsku karticu vodi. • Ne ostavljajte memorijsku karticu u blizini male djece. Mogli bi je slučajno progutati. • Umetnite memorijsku karticu koja odgovara veličini utora za memorijsku karticu. Inače će doći do kvara. • Nemojte koristiti, niti pohranjivati memorijsku karticu u sljedećim uvjetima: – Vrućim mjestima, npr. u vozilu parkiranom na suncu – Mjestima izravno izloženim suncu – Vlažnim mjestima ili mjestima na kojima ima korozivnih tvari Napomena o korištenju adaptera memorijske kartice (prodaje se zasebno) • Kod umetanja memorijske kartice u adapter memorijske kartice, pazite da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu i gurnite je do kraja. Nepravilnim umetanjem možete prouzročiti kvar. Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo 179 HR