Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Rukovanje fotoaparatom

Rukovanje fotoaparatom povlačenjem prstom po LCD zaslonu Funkcija Prikaz/ skrivanje MENU Prikaz/ skrivanje upravljačkih tipki Način rada Dodirnite lijevu stranu LCD zaslona i povucite udesno kako biste prikazali zaslon MENU; povucite zdesna ulijevo kako biste sakrili zaslon MENU. Dodirnite lijevu stranu LCD zaslona i povucite ulijevo kako biste sakrili upravljačke tipke; povucite slijeva nadesno kako biste prikazali radne tipke. Sadržaj Pretraga operacija Prikaz sljedeće/ prethodne slike Povucite prstom po LCD zaslonu udesno ili ulijevo tijekom reprodukcije. Ako želite neprestano mijenjati slike, povucite udesno ili ulijevo i nastavite pritiskati tu stranu. MENU/Pretraga postavki Prikaz indeksa slika Povucite prema gore na LCD zaslonu. Kazalo Prikaz prethodne/ sljedeće slike u indeksnom načinu Povucite prema dolje ili prema gore na LCD zaslonu. 22 HR

Korisnička prilagodba opcija MENU Za vrijeme snimanja/reprodukcije četiri MENU opcije pojavljuju se ispod na LCD zaslonu. Ove četiri tipke možete podesiti na željene MENU opcije i prikladno ih razmjestiti kako bi se mogli lako snaći s tipkama koje često koristite. Ove tipke se mogu prilagoditi i sačuvati za sve načine snimanja i za unutranju memoriju i memorijsku karticu tijekom reprodukcije. 1 Dodirnite za zaslonski prikaz MENU. Sadržaj Pretraga operacija 2 (Prilagođavanje) t [OK] 3 Odaberite MENU ikonu i povucite je na željeni položaj na lijevoj strani LCD zaslona. Ikona MENU na području za prilagodbu je premještena. 4 Za poništavanje pritisnite . MENU/Pretraga postavki Kazalo Područje za prilagodbu Napomena • Ikona MENU se ne može prilagoditi u jednostavnom načinu. zKorištenje prilagođavanja MENU ikone unutar područja za prilagodbu ne samo da mogu međusobno zamijeniti položaj već je moguće i smanjiti broj MENU ikona. Zamjena položaja MENU ikona unutar područja za prilagodbu Dodirnite MENU ikonu unutar područja za prilagodbu i povucite je na željeni položaj. Smanjenje broja ikona u području za prilagodbu Dodirnite MENU ikonu unutar područja za prilagodbu i povucite je udesno van područja. 23 HR