Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Korištenje tipke za

Korištenje tipke za foto/video način snimanja Način snimanja možete odabrati prema vlastitoj želji. Sadržaj Okidač Tipka za / način snimanja Pretraga operacija 1 Pritisnite tipku / za prelazak u način snimanja (Fotografije) ili (Videozapis). (Foto) (Videozapis) Omogućuje snimanje fotografija. Prelazak na opcije načina foto snimanja pomoću (Način snimanja) (str. 27). Omogućuje vam da snimate videozapise. Prelezak na opcije scene video snimanja pomoću t [Snim. videozap. u nač. scen.] (str. 56). MENU/Pretraga postavki Kazalo 26 HR

Način snimanja Način snimanja možete odabrati na osnovu uvjeta i cilja. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 (Način snimanja) t željeni mod Sadržaj (Inteligentno autom. podeš.) (Superior aut. podešavanje) (i-Panoramsko snimanje) (Snimanje filma) (Programska automatika) (Defokusiranje pozadine) (Odabir scene) Omogućuje snimanje fotografija s automatskim podešavanjem postavki. Omogućuje snimanje fotografija veće kvalitete nego u načinu Inteligentno automatsko podešavanje. Omogućava snimanje panoramske slike spajanjem uzastopno snimljenih kadrova. Omogućuje vam da snimate videozapise. Omogućuje snimanje s automatskim podešavanjem ekspozicije (podešavanje vremena ekspozicija i otvora zaslona). Također možete odabrati odgovarajuće postavke preko izbornika. Omogućuje snimanje slike s defokusiranom pozadinom i definiranje objekta. Omogućuje snimanje s postavkama podešenim prema vrsti scene. Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo (3D snimanje) Omogućuje snimanje 3D slika spajanjem uzastopno snimljenih kadrova. (Podvodno i-panor. snimanje) Omogućuje snimanje podvodnih panoramskih slika. Način [Podvodno i-panor. snimanje] dostupan je kada je [Kućište] postavljeno na [Uključeno]. 27 HR