Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Pregledavanje 3D slike

Pregledavanje 3D slike Pregledavanje fotografija ···································· 41 Zum pri reprodukciji············································ 42 Široki zum ··························································· 43 Prikaz privremeno zakrenute slike ······················ 44 Prikaz brzo snimljenih slika ································· 45 Reprodukcija videozapisa··································· 47 3D funkcije ·························································· 48 3D snimanje ························································ 50 Prikaz slika snimljenih iz više kutova stereoskopski······················································ 52 Prikaz slike na 3D TV prijemniku························· 53 Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki MENU (snimanje) Opcije MENU (snimanje) ····································· 12 Kazalo MENU (pregledavanje) Opcije MENU (pregledavanje)····························· 14 Postavke Popis postavki····················································· 15 6 HR

TV Računalo Gledanje slike na TV prijemniku standardne razlučivosti (SD) ················································ 148 Gledanje slike na TV prijemniku visoke razlučivosti (HD) ················································ 149 Prikaz slike na »BRAVIA« Sync kompatibilnom TV prijemniku ··························· 152 Uporaba s vašim računalom ····························· 154 Korištenje softvera ············································ 155 Povezivanje fotoaparata na računalo····················157 Učitavanje slika na medijski servis···················· 159 Snimanje video diska ········································ 161 Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Ispis Ispis fotografija·················································· 164 Kazalo Rješavanje problema Rješavanje problema········································· 165 Poruke i indikatori upozorenja ·························· 173 7 HR

 • Page 1 and 2: Pretraga operacija MENU/Pretraga po
 • Page 3 and 4: Napomene vezane za korištenje foto
 • Page 5: Sadržaj Napomene vezane za korišt
 • Page 9 and 10: Pretraga operacija Sampodešavanje
 • Page 11 and 12: Uređivanje slika Slikanje ····
 • Page 13 and 14: Način snimanja Opcije izbornika Ba
 • Page 15 and 16: Napomene • Na zaslonu će biti pr
 • Page 17 and 18: Nazivi dijelova Fotoaparat A Okida
 • Page 19 and 20: Pregled ikona koje se pojavljuju na
 • Page 21 and 22: Korištenje zaslona na dodir Fotoap
 • Page 23 and 24: Korisnička prilagodba opcija MENU
 • Page 25 and 26: Podešavanje izoštravanja dodirom
 • Page 27 and 28: Način snimanja Način snimanja mo
 • Page 29 and 30: Superior aut. podešavanje Fotoapar
 • Page 31 and 32: Inteligentno panoramsko snimanje Om
 • Page 33 and 34: Snimanje filma Omogućuje vam da sn
 • Page 35 and 36: Defokusiranje pozadine Fotoaparat i
 • Page 37 and 38: (Sladokusac) (Kućni ljubimci) Mož
 • Page 39 and 40: Podvodno i-panor. snimanje Kada je
 • Page 41 and 42: Pregledavanje fotografija 1 Za prel
 • Page 43 and 44: Široki zum U modu pojedinačne sli
 • Page 45 and 46: Prikaz brzo snimljenih slika Reprod
 • Page 47 and 48: Reprodukcija videozapisa 1 Za prela
 • Page 49 and 50: zNaziv datoteke 3D slike 3D slika s
 • Page 51 and 52: zSavjeti za snimanje 3D slika Zakre
 • Page 53 and 54: Prikaz slike na 3D TV prijemniku 3D
 • Page 55 and 56: Način jednostavni Omogućuje vam d
 • Page 57 and 58:

  Snimanje osmjeha Kad fotoaparat det

 • Page 59 and 60:

  Tipka za snim. videozapisa Videozap

 • Page 61 and 62:

  Bljeskalica U jednostavnom načinu,

 • Page 63 and 64:

  MENU/Pretraga postavki zSavjeti za

 • Page 65 and 66:

  Smjer snimanja Postavite smjer u ko

 • Page 67 and 68:

  Veličina slike/Veličina panor. sl

 • Page 69 and 70:

  zO »odnosu kvalitete« i »veliči

 • Page 71 and 72:

  Makrosnimanje Ovaj mod koristite za

 • Page 73 and 74:

  ISO Podešavanje svjetlosne osjetlj

 • Page 75 and 76:

  Balans bijele boje Podešava tonova

 • Page 77 and 78:

  MENU/Pretraga postavki zUčinci uvj

 • Page 79 and 80:

  Izoštravanje Možete promijeniti n

 • Page 81 and 82:

  Način mjerenja svjetla Odabir nač

 • Page 83 and 84:

  Napomene • Funkcije odabira scene

 • Page 85 and 86:

  Otkrivanje lica Detektira lica osob

 • Page 87 and 88:

  Smanjenje zatvaranj. očiju Kada je

 • Page 89 and 90:

  Način jednostavni Prilikom pregled

 • Page 91 and 92:

  Indeks slika Prikazuje više slika

 • Page 93 and 94:

  Dijaprojekcija s glazbom 1 Dodirnit

 • Page 95 and 96:

  Brisanje Omogućava odabir slika ko

 • Page 97 and 98:

  Pošaljit. pomoću TransferJet Tran

 • Page 99 and 100:

  Slikanje Crtanje ili dodavanje ozna

 • Page 101 and 102:

  Retuširanje Retušira snimljene sl

 • Page 103 and 104:

  Način prikaza Omogućuje odabir fo

 • Page 105 and 106:

  Zaštita Zaštita snimaka protiv ne

 • Page 107 and 108:

  Rotacija Služi za zakretanje fotog

 • Page 109 and 110:

  Prikaz postavki Podešava hoće li

 • Page 111 and 112:

  MENU/Pretraga postavki Broj slika u

 • Page 113 and 114:

  Format videozapisa Možete podesiti

 • Page 115 and 116:

  MENU/Pretraga postavki Mreža Pomo

 • Page 117 and 118:

  Autom. orijentacija Kad zakrenete f

 • Page 119 and 120:

  Smanj. ef. crv. očiju Bljeskalica

 • Page 121 and 122:

  Zvučni signal Mijenja postavke zvu

 • Page 123 and 124:

  Pretraga operacija MENU/Pretraga po

 • Page 125 and 126:

  Pokazni način rada Možete odredit

 • Page 127 and 128:

  HDMI razlučivost Kod pregledavanja

 • Page 129 and 130:

  COMPONENT Odabire vrstu izlaznog vi

 • Page 131 and 132:

  USB povezivanje Odabir načina kod

 • Page 133 and 134:

  MENU/Pretraga postavki Preuzimanje

 • Page 135 and 136:

  Ušteda energije Podešava vrijeme

 • Page 137 and 138:

  Eye-Fi Određuje hoće li se korist

 • Page 139 and 140:

  Kalibracija Omogućuje kalibriranje

 • Page 141 and 142:

  Stvar. mape za sn. Stvara mapu u me

 • Page 143 and 144:

  Izbr. mapu za snim. Briše mapu na

 • Page 145 and 146:

  Broj datoteke Odabire način pridje

 • Page 147 and 148:

  Postav. dat. i vrem. Ponovno podeš

 • Page 149 and 150:

  Gledanje slike na TV prijemniku vis

 • Page 151 and 152:

  Pregledavanje slika kad je fotoapar

 • Page 153 and 154:

  6 Pritisnite tipku SYNC MENU na dal

 • Page 155 and 156:

  Korištenje softvera Instalacija »

 • Page 157 and 158:

  Povezivanje fotoaparata na računal

 • Page 159 and 160:

  Učitavanje slika na medijski servi

 • Page 161 and 162:

  Snimanje video diska AVCHD videozap

 • Page 163 and 164:

  Izrada diskova s kakvoćom slike st

 • Page 165 and 166:

  Rješavanje problema U slučaju pro

 • Page 167 and 168:

  Ne radi funkcija za sprečavanje za

 • Page 169 and 170:

  Nije moguće uzastopno snimanje sli

 • Page 171 and 172:

  Slike prethodno prebačene na raču

 • Page 173 and 174:

  Poruke i indikatori upozorenja Samo

 • Page 175 and 176:

  Nema fotografija •Nema 3D slika k

 • Page 177 and 178:

  Pogreška datoteke slikov. baze pod

 • Page 179 and 180:

  Memorijska kartica Vrste memorijski

 • Page 181 and 182:

  Baterijska jedinica O punjenju bate

 • Page 183 and 184:

  Pretraga operacija MENU/Pretraga po

 • Page 185 and 186:

  MENU/Pretraga postavki TransferJet

 • Page 187 and 188:

  Mjere opreza Nemojte koristiti / po

 • Page 189 and 190:

  Mapa Brisanje .....................

 • Page 191:

  Napomene o licencama Uz ovaj fotoap