Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Bijeli bal. za podv.

Bijeli bal. za podv. snimanje Podešava ton boje kada je fotoaparat postavljen u način (Podvodno) u Odabiru scene, način (Podvodno) u [Snim. videozap. u nač. scen.] ili način (Podvodno i-panor. snimanje). 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 t (Bijeli bal. za podv. snimanje) 3Željeni mod t [OK] Sadržaj Pretraga operacija (Autom.) (Podvodno 1) (Podvodno 2) (Jedan dodir) (Post. rada jednim dodirom) Automatski podešava tonove boje na podvodne uvjete kako bi boje izgledale prirodno. Podešavanje kod podvodnog snimanja kad je naglašena plava boja. Podešavanje kod podvodnog snimanja kad je naglašena zelena boja. Podešavanje balansa bijeloga u ovisnosti o izvoru svjetla. Bijela boja pohranjena u [Post. rada jednim dodirom] modu postaje osnovna bijela boja. Ovaj način koristite kada [Autom.] i ostale postavke ne donose precizne boje. Pohranjuje osnovnu bijelu boju za kasniju uporabu u [Jedan dodir] modu (str. 76). MENU/Pretraga postavki Kazalo Napomene • Ovisno o boji vode, podvodni balans bijelog možda neće dati očekivani rezultat čak i ako odaberete [Podvodno 1] ili [Podvodno 2]. • Kada je [Bljeskalica] podešena na [Uključeno], bijeli balans za podvodno snimanje može se podesiti samo na [Autom.], [Jedan dodir], ili [Post. rada jednim dodirom]. • [Post. rada jednim dodirom] se ne može odabrati za vrijeme punjenja bljeskalice. • Podaci za balans bijelog dobiveni pomoću [Balans bijele boje] i [Bijeli bal. za podv. snimanje] pohranjeni su odvojeno. 78 HR

Izoštravanje Možete promijeniti način izoštravanja. Ako automatsko izoštravanje ne daje dovoljno oštru sliku, upotrijebite izbornik. AF je kratica za »Auto Focus«, funkciju za automatsko izoštravanje. 1 Spustite poklopac objektiva za aktiviranje moda snimanja. 2 t (Izoštravanje) t željeni mod Ovisno o REC modu, ove tipke ovih opcija bit će prikazane na lijevoj strani zaslona. Sadržaj Pretraga operacija (Višestruki AF) (Središnji AF) Automatski izoštrava sve dijelove slike unutar okvira tražila. Prilikom snimanja fotografija, kad se okidač pritisne dopola, pojavi se zeleni okvir oko pravilno izoštrenog dijela slike. • Kad je aktivna funkcija detekcije lica, Okvir AF tražila prednost kod automatskog izoštravanja imaju lica. • Kad je odabir scene podešen na (Podvodno), izoštravanje je prilagođeno podvodnim uvjetima snimanja. Kad je slika izoštrena pritiskom dopola na gumb okidača veliki okvir promijenit će boju u zelenu. Automatski izoštrava središnji dio slike u okviru tražila. U kombinaciji s funkcijom blokade AF omogućuje kadriranje slike po želji. MENU/Pretraga postavki Kazalo Okvir AF tražila (Spot AF) Automatski izoštrava na objektima i površinama malih dimenzija. U kombinaciji s funkcijom blokade AF omogućuje kadriranje slike po želji. Kako objekt ne bi izišao iz okvira AF tražila, fotoaparat mora biti potpuno stabilan. Okvir AF tražila Nastavak r 79 HR