Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Dijaprojekcija Slike se

Dijaprojekcija Slike se automatski reproduciraju jedna za drugom. 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 Dodirnite (Dijaprojekcija) t željeni mod. Kad tipke nisu prikazane na lijevoj strani LCD zaslona, dodirnite . (Kontinuirana reprodukcija) (Dijaprojekcija s glazbom) Napomena • [Dijaprojekcija] nije dostupno kad je [Način prikaza] podešeno na [Prikaz mape (MP4)] ili [AVCHD prikaz]. Kontinuirana reprodukcija Reproducira sve slike zaredom od one prikazane do posljednje. Automatski reproducira slike jednu za drugom uz specijalne efekte i glazbu. 1 Odaberite sliku za početak prezentacije. 2 Dodirnite (Dijaprojekcija) t [Kontinuirana reprodukcija]. 3 Za završetak neprekidne prezentacije dodirnite LCD zaslon, zatim dodirnite [Izlazak iz kontinuiran. reprodukc.]. • Dodirnite ili na LCD zaslonu kako biste podesili glasnoću videozapisa. Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo Napomena • Kad je [Prikažu gr. brzo snim. fotogr.] podešeno na [Prikaži samo glavnu sliku], bit će prikazana samo glavna slika. zPregledavanje panoramskih slika u neprekinutoj reprodukciji Cijela panoramska slika prikazana je tijekom 3 sekunde. Panoramsku sliku možete pomicati lijevo-desno dodirom na . 92 HR

Dijaprojekcija s glazbom 1 Dodirnite (Dijaprojekcija) t [Dijaprojekcija s glazbom]. 2 Dodirnite željeni mod t [Početak]. 3 Za izlazak iz dijaprojekcije, dodirnite zaslon i odaberite [Izlazak iz dijaprojekcije]. Napomena • [Dijaprojekcija s glazbom] nije dostupno za sljedeće vrste slika i u sljedećim slučajevima: – Panoramske slike – 3D slike spremljene u formatu [Standardno] ili [Široki] Slika Odabire grupu fotografija za prezentaciju. Kad se za pohranjivanje slika koristi unutarnja memorija, fiksni odabir ove postavke je [Mapa]. Sve Prezentacija svih fotografija po redu. Ovaj datum Prezentacija svih fotografija snimljenih unutar odabranog raspona datuma kad je mod pregledavanja podešen na (Prikaz datuma). Mapa Prezentacija slika u trenutno odabranoj mapi u modu prikaza mape. Efekti Odabire brzinu izmjene slajdova i atmosferu za prezentacije. Ako je vrijeme reprodukcije videozapisa dugo, bit će snimljen i prikazan kadar iz njega. Jednostavno Jednostavna prezentacija gdje je prethodno podešen interval između slajdova. Interval između slajdova može se podesiti u [Interval] pa možete istinski uživati u svojim slikama. Nostalgično Prezentacija koja reproducira atmosferu filmske scene. Elegantno Elegantna prezentacija koja se odvija umjerenom brzinom. Aktivno Brza prezentacija prikladna za prikaz aktivnosti. Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo Napomena • Kad je [Prikažu gr. brzo snim. fotogr.] podešeno na [Prikaži samo glavnu sliku] slike iz burst skupine bit će prikazane na sljedeći način. – Kad je [Efekti] podešeno na [Jednostavno], bit će prikazana samo glavna slika. – Kad je [Efekti] podešeno na bilo koju opciju osim [Jednostavno] i kad nema više od dviju burst slika, bit će prikazana samo glavna slika. – Kad je [Efekti] podešeno na bilo koju opciju osim [Jednostavno] i kad ima više od tri burst slike, bit će prikazane tri slike uključujući glavnu. Nastavak r 93 HR