Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Croato

Glazba Određuje

Glazba Određuje popratnu glazbu za prezentaciju. Možete odabrati više od jednog popratnog glazbenog zapisa. Dodirnite za slušanje svakog BGM-s (popratnog glazbenog zapisa). Dodirnite ili kako biste podesili glasnoću BGM-a. Music1 Izvorna postavka za [Jednostavno] prezentaciju. Music2 Izvorna postavka za [Nostalgično] prezentaciju. Music3 Izvorna postavka za [Elegantno] prezentaciju. Music4 Izvorna postavka za dijaprojekciju [Aktivno]. Isključi zvuk Bez BGM. Napomena • Videozapisi se reproduciraju bez pripadajućeg zvuka. Interval Interval između slajdova. Kad [Jednostavno] prezentacija nije podešena na [Efekti], fiksni odabir postavke je [Autom.]. 1 sekunda Podešava interval između slajdova za [Jednostavno] 3 sekunde prezentaciju. 5 sekundi 10 sekundi Autom. Podešena vrijednost intervala odgovara odabiru opcije [Efekti]. Napomena • Ova postavka za raspon ne vrijedi za reprodukciju videozapisa. Sadržaj Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo Ponavljanje Isključuje i uključuje ponavljanje prezentacije. Uključeno Neprekidno ponavlja prezentaciju. Isključeno Nakon što se izmijene svi slajdovi prezentacija završava. zOdabir popratne glazbe Željenu glazbenu datoteku sa CD-ova ili iz MP3 mape možete prebaciti na fotoaparat i iskoristiti za popratnu glazbu uz prezentaciju. Za prijenos glazbe, instalirajte »Music Transfer« softver (isporučeno) za računalo. Podrobnije informacije naći ćete na stranicama 155 i 156. • U fotoaparat možete pohraniti najviše četiri glazbena broja. (4 glazbena broja koja se već nalaze u fotoaparatu (Music1 – Music4) možete zamijeniti glazbenim datotekama koje ste prebacili.) • Na fotoaparatu se mogu reproducirati glazbene datoteke u trajanju do oko 5 minuta. • Ako glazbenu datoteku ne možete reproducirati zbog oštećenja ili loše kvalitete, pokrenite program [Formatiranje glazbe] (str. 134) i ponovite prijenos. 94 HR

Brisanje Omogućava odabir slika koje želite izbrisati. 1 Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija). 2 (Brisanje) t željeni mod Sadržaj (Sve slike osim ove) (Sve sl. u ovoj gr. brzo sn. sl.) (Ova slika) (Višestruke slike) (Sve slike s ovim datumom) (Sve u ovoj mapi) (Sve AVCHD dato.) Briše sve slike iz burst skupine osim slike koja je odabrana u prikazu burst skupine. Nakon koraka 2, dodirnite [OK]. Brisanje svih slika iz odabrane grupe odjednom. Nakon koraka 2, dodirnite [OK]. Briše sliku prikazanu u pojedinačnom načinu prikaza. Možete odabrati i izbrisati više slika odjednom. Nakon koraka 2 postupite na sljedeći način. 1Dodirnite sliku koju želite izbrisati. Ponavljajte postupak dok ne ostane ni jedna slika za brisanje. Ponovno dodirnite sliku s oznakom za skidanje oznake . 2Dodirnite [OK] t [OK]. Briše sve slike u odabranom rasponu datuma ili datoteci, ili sve AVCHD videozapise odjednom. Nakon koraka 2, dodirnite [OK]. Pretraga operacija MENU/Pretraga postavki Kazalo Napomena • Kada se za pohranjivanje slika koristi interna memorija, način prikaza će se postaviti na Prikaz mape, a slike i videozapisi bit će prikazani u istoj mapi. 95 HR