Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso

Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Obsah Index Príručka k zariadeniu Cyber-shot DSC-TX9/TX9C © 2010 Sony Corporation 4-193-204-82(1) SK

 • Page 2 and 3: Ako používať túto príručku Kl
 • Page 4 and 5: Informácie o akumulátore • Pred
 • Page 6 and 7: Prezeranie 3D zábery Prezeranie st
 • Page 8 and 9: Iné Index Používanie fotoaparát
 • Page 10 and 11: Snímanie bez rozmazania Snímanie
 • Page 12 and 13: Vyhľadávanie MENU/Nastavenia Polo
 • Page 14 and 15: Položky MENU (Prezeranie) Rôzne f
 • Page 16 and 17: Kategórie Memory Card Tool Interna
 • Page 18 and 19: Viacvýstupový stojan Použitie si
 • Page 20 and 21: Zobrazenie Význam 2 Zobrazenie Vý
 • Page 22 and 23: Obsluha fotoaparátu pohybom prsta
 • Page 24 and 25: Používanie vnútornej pamäte Fot
 • Page 26 and 27: Používanie tlačidla režimu Stat
 • Page 28 and 29: Intelligent Auto Adjustment Umožň
 • Page 30 and 31: zAký je rozdiel medzi režimom nad
 • Page 32 and 33: zZmena smeru snímania alebo veľko
 • Page 34 and 35: Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Pro
 • Page 36 and 37: Scene Selection Umožňuje snímani
 • Page 38 and 39: Funkcie, ktoré môžete použiť v
 • Page 40 and 41: Zoom Môžete zväčšiť záber po
 • Page 42 and 43: Playback Zoom Táto funkcia slúži
 • Page 44 and 45: Dočasne otočené zobrazenie Táto
 • Page 46 and 47: zZobrazenie záberov sekvenčnej sk
 • Page 48 and 49: 3D funkcie Tento fotoaparát je kom
 • Page 50 and 51: 3D Shooting Počas pohybu fotoapar
 • Page 52 and 53:

  Stereoskopické prezeranie záberov

 • Page 54 and 55:

  Scroll Playback Continuous Playback

 • Page 56 and 57:

  Movie shooting scene Umožňuje sn

 • Page 58 and 59:

  zRady pre lepšie zachytenie úsmev

 • Page 60 and 61:

  Flash 1 Stiahnutím krytu objektív

 • Page 62 and 63:

  Self-Timer 1 Stiahnutím krytu obje

 • Page 64 and 65:

  Self-Timer V režime jednoduchého

 • Page 66 and 67:

  Defocus Effect Nastaví sa úroveň

 • Page 68 and 69:

  Pri snímaní v režimoch inteligen

 • Page 70 and 71:

  Burst Settings Po zatlačení spú

 • Page 72 and 73:

  EV Expozíciu môžete nastaviť ma

 • Page 74 and 75:

  White Balance Upravuje farebné tó

 • Page 76 and 77:

  Underwater White Balance Nastaví s

 • Page 78 and 79:

  Poznámky • Pri použití funkci

 • Page 80 and 81:

  Scene Recognition Fotoaparát autom

 • Page 82 and 83:

  Soft Skin Effect Keď sa aktivuje f

 • Page 84 and 85:

  zZaregistrovanie prioritnej tváre

 • Page 86 and 87:

  Display Settings Nastaví, či je v

 • Page 88 and 89:

  Calendar Táto funkcia vyberie dát

 • Page 90 and 91:

  Slideshow Zábery sa postupne autom

 • Page 92 and 93:

  Music Slúži na určenie hudby, kt

 • Page 94 and 95:

  Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia zPr

 • Page 96 and 97:

  Prijímanie záberov pomocou Transf

 • Page 98 and 99:

  Vyhľadávanie operácie Vyhľadáv

 • Page 100 and 101:

  3D Viewing Zvoľte [3D Viewing], ak

 • Page 102 and 103:

  Display Burst Group Môžete si vyb

 • Page 104 and 105:

  DPOF DPOF (Digital Print Order Form

 • Page 106 and 107:

  Volume Settings Slúži na nastaven

 • Page 108 and 109:

  Exposure data Týmto sa nastavuje t

 • Page 110 and 111:

  Select Folder Táto funkcia umožň

 • Page 112 and 113:

  AF Illuminator AF iluminátor osvet

 • Page 114 and 115:

  Digital Zoom Zvolí režim digitál

 • Page 116 and 117:

  Scene Recog. Guide Môžete si vybr

 • Page 118 and 119:

  Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Bli

 • Page 120 and 121:

  LCD Brightness Slúži na nastaveni

 • Page 122 and 123:

  Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Dis

 • Page 124 and 125:

  Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Ini

 • Page 126 and 127:

  CTRL FOR HDMI Toto nastavenie umož

 • Page 128 and 129:

  Housing Po vložení fotoaparátu d

 • Page 130 and 131:

  LUN Settings Slúži na nastavenie

 • Page 132 and 133:

  Format Music Táto funkcia umožňu

 • Page 134 and 135:

  TransferJet Môžete zvoliť nastav

 • Page 136 and 137:

  Poznámky • Pri prvom použití n

 • Page 138 and 139:

  Format Slúži na naformátovanie p

 • Page 140 and 141:

  Change REC.Folder Umožňuje zmeni

 • Page 142 and 143:

  Copy Skopíruje všetky zábery z v

 • Page 144 and 145:

  Area Setting Táto funkcia slúži

 • Page 146 and 147:

  Prezeranie záberu na SD TV prijím

 • Page 148 and 149:

  Prezeranie záberu pripojením foto

 • Page 150 and 151:

  Prezeranie záberov na TV prijíma

 • Page 152 and 153:

  Používanie s vaším počítačom

 • Page 154 and 155:

  Inštalácia „Music Transfer“ (

 • Page 156 and 157:

  Importovanie záberov do počítač

 • Page 158 and 159:

  Spustenie „PMB Portable“ (Macin

 • Page 160 and 161:

  zVlastnosti každého typu disku Po

 • Page 162 and 163:

  Tlač statických záberov Pomocou

 • Page 164 and 165:

  Indikátor stavu akumulátora ukazu

 • Page 166 and 167:

  Na záberoch nasnímaných pomocou

 • Page 168 and 169:

  3D zábery sa na obrazovke TV prij

 • Page 170 and 171:

  Nie je možné tlačiť zábery s d

 • Page 172 and 173:

  System error •Vypnite a opäť za

 • Page 174 and 175:

  (Výstražný indikátor pre otrasy

 • Page 176 and 177:

  Používanie fotoaparátu v zahrani

 • Page 178 and 179:

  „Memory Stick“ V tabuľke niž

 • Page 180 and 181:

  Nabíjačka akumulátora • V nab

 • Page 182 and 183:

  Formát AVCHD Formát AVCHD bol vyv

 • Page 184 and 185:

  Počet statických záberov a čas

 • Page 186 and 187:

  Index Čísla 3D funkcie...........

 • Page 188 and 189:

  R REC Mode ........................