Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Snímanie bez rozmazania

Snímanie bez rozmazania Snímanie s protisvetlom Snímanie na tmavých miestach High Sensitivity ···················································· 36 Anti Motion Blur ··················································· 36 Hand-held Twilight·············································· 36 Hi-Speed Shutter················································· 37 Samospúšť s 2-sekundovým oneskorením ························································· 62 ISO··········································································· 73 Backlight Correction HDR ································ 36 Vynútený blesk····················································· 60 Scene Recognition·············································· 80 High Sensitivity ···················································· 36 Anti Motion Blur ··················································· 36 Slow Synchro ······················································· 60 ISO··········································································· 73 Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Zmena miesta zaostrenia Nastavenie zaostrenia dotykom na displej······································································ 25 Tracking focus······················································ 25 Focus ······································································ 77 Face Detection····················································· 83 Index Zmena nastavenia veľkosti/kvality záberu Image Size/Panorama Image Size/ Quality····································································· 67 Vymazanie záberov Delete······································································ 93 Format ·································································· 138 Zobrazenie zväčšených záberov Zobrazenie záberov na celej ploche displeja Playback Zoom···················································· 42 Trimming (Resize)················································ 99 Wide Zoom···························································· 43 Dočasne otočené zobrazenie ·························· 44 Image Size/Panorama Image Size/ Quality····································································· 67 10 SK

Úprava záberov Paint ········································································ 97 Prehrávanie série záberov podľa poradia Retouch·································································· 99 Slideshow ······························································ 90 Obsah Prezeranie 3D záberov Tlač záberov sdátumom Zmena nastavení dátumu a času Stereoskopické prezeranie záberov nasnímaných v režime viacuhlového snímania ······················································ 52 „PMB (Picture Motion Browser)“ ·················· 153 Area Setting ························································ 144 Date & Time Setting·········································· 145 Inicializácia nastavení Initialize································································· 124 Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Tlač záberov Tlač statických záberov··································· 162 Prezeranie na TV prijímačoch Prezeranie záberov na 3D TV prijímači ········· 53 Prezeranie záberu na SD TV prijímači (štandardné rozlíšenie)····································· 146 Prezeranie záberu na HD TV prijímači (vysoké rozlíšenie) ············································· 147 Index Vytvorenie disku s videozáznamom vo formáte AVCHD Vytváranie disku s videozáznamom ············ 159 Informácie o voliteľnom príslušenstve Inteligentný pantilter ········································· 181 11 SK