Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Položky MENU

Položky MENU (Prezeranie) Rôzne funkcie prezerania si môžete ľahko vybrať z . 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 Dotykom na tlačidlo zobrazte obrazovku MENU. Tieto štyri položky ponuky zobrazené pod sa nezobrazujú na obrazovke MENU. 3 Dotknite sa položky ponuky t požadovaný režim. Obsah Vyhľadávanie operácie V nasledujúcej tabuľke indikuje nastavenia, ktoré je možné zmeniť, – indikuje nastavenia, ktoré nie je možné meniť. Položky ponuky View Mode Date View Pamäťová karta Folder view (Still) Folder view (MP4) AVCHD view Vnútorná pamäť Folder View (Easy Mode) (Calendar) — — — — (Image Index) (Slideshow) — — (Delete) (Send by TransferJet) — — — (Paint) — — (Retouch) — — (3D Viewing) — — (View Mode) — (Display Burst Group) — — — — (Protect) DPOF — — — (Rotate) — — (Volume Settings) (Display Settings) (Exposure data) (Number of images in index) (Select Folder) — — — Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Poznámky • Na displeji sa zobrazujú len položky, ktoré sú pre daný režim dostupné. • Štyri položky ponuky zobrazené pod sú pre každý režim iné. 14 SK

Položky nastavení Nastavenia môžete zmeniť na obrazovke (Settings). 1 Dotykom na tlačidlo zobrazte obrazovku MENU. Obsah 2 Dotknite sa (Settings) t požadovaná kategória t požadovaná položka t požadované nastavenie. Vyhľadávanie operácie Kategórie Shooting Settings Main Settings Položky Movie format AF Illuminator Grid Line Digital Zoom Auto Orientation Scene Recog. Guide Red Eye Reduction Blink Alert Beep LCD Brightness Language Setting Display color Demo Mode Initialize HDMI Resolution CTRL FOR HDMI COMPONENT Housing USB Connect LUN Settings Download Music Format Music Power Save TransferJet Eye-Fi* Calibration Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Pokračovanie r 15 SK