Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

„Memory Stick“ V

„Memory Stick“ V tabuľke nižšie sú uvedené typy pamäťových kariet „Memory Stick Duo“, ktoré je možné vo fotoaparáte použiť. Nie je však možné zaručiť správne fungovanie všetkých operácií pamäťových kariet „Memory Stick Duo“. Typ pamäťovej karty „Memory Stick“ Snímanie/Prehrávanie Memory Stick Duo (bez funkcie MagicGate) a* 1 Memory Stick Duo (s funkciou MagicGate) a* 2 MagicGate Memory Stick Duo a* 1 * 2 Memory Stick PRO Duo a* 2 * 3 Memory Stick PRO-HG Duo a* 2 * 3 * 4 * 1 Nepodporuje vysokorýchlostný prenos dát pomocou paralelného rozhrania. * 2 „Memory Stick Duo“, „MagicGate Memory Stick Duo“, „Memory Stick PRO Duo“ a „Memory Stick PRO-HG Duo“ sú vybavené funkciami MagicGate. MagicGate je technológia ochrany autorských práv pracujúca na základe šifrovacej (kódovacej) technológie. Fotoaparát neumožňuje vykonávať nahrávanie/prehrávanie údajov vyžadujúce funkcie MagicGate. * 3 [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ], [MP4 12M] alebo [MP4 6M] videozáznamy nie je možné zaznamenávať do vnútornej pamäte alebo na pamäťovú kartu Memory Stick inú ako „Memory Stick PRO Duo“. * 4 Tento fotoaparát nepodporuje 8-bitový paralelný dátový prenos. Vykonáva identický 4-bitový paralelný dátový prenos ako pamäťová karta „Memory Stick PRO Duo“. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Poznámky k používaniu pamäťovej karty „Memory Stick Micro“ (predáva sa osobitne) • Tento výrobok je kompatibilný s pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ sa používa ako skratka pre pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“. • Ak chcete fotoaparát použiť s pamäťovou kartou „Memory Stick Micro“, vložte pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ do adaptéra pamäťových kariet „M2“ s veľkosťou Duo. Keď vložíte pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez adaptéra pamäťových kariet „M2“ s veľkosťou Duo, možno nebudete môcť kartu vybrať. • Nenechávajte pamäťovú kartu „Memory Stick Micro“ v dosahu malých detí. Mohli by ju nedopatrením prehltnúť. Index 178 SK

Akumulátor Informácie o nabíjaní akumulátora • Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10°C až 30°C. Pri teplotách mimo tohto rozsahu sa akumulátor nemusí nabiť úplne. Efektívne používanie akumulátora • Prevádzkové vlastnosti akumulátora sa znižujú s nízkou okolitou teplotou. To znamená, že na chladných miestach je prevádzkový čas akumulátora kratší. Pre čo najdlhšiu výdrž akumulátora odporúčame nasledujúce: – Akumulátor noste vo vrecku čo najbližšie k svojmu telu, aby sa zahrial a vložte ho do fotoaparátu tesne pred tým, ako začnete snímať. • Kapacita akumulátora sa vyminie rýchlejšie pri častom používaní blesku alebo zoomu. • V zálohe majte náhradné akumulátory na dvoj- až trojnásobne dlhší čas, než je predpokladaný čas snímania. Pred skutočným snímaním vykonajte skúšobné snímanie. • Akumulátor nesmie navlhnúť. Nie je vodotesný. • Nenechávajte akumulátor na extrémne horúcich miestach, napríklad, v aute alebo na priamom slnku. • Ak sa znečistia konektory akumulátora, fotoaparát sa nemusí zapnúť, akumulátor sa nemusí nabíjať alebo sa môžu vyskytnúť ďalšie príznaky. V takýchto prípadoch jemne utrite akúkoľvek nečistotu pomocou jemnej handričky. Uskladnenie akumulátora • Akumulátor pred odložením nechajte úplne vybiť a skladujte ho na chladnom a suchom mieste. Na zachovanie funkcie akumulátora ho počas skladovania minimálne raz ročne úplne nabite a potom úplne vybite vo fotoaparáte. • Akumulátor vybite tak, že fotoaparát ponecháte v režime prehrávania prezentácie (str. 90), pokým sa nevypne napájanie. • Aby sa udržali konektory akumulátora v čistote a zabránilo sa skratu, počas prenášania alebo skladovania akumulátora ho vložte do plastového vrecka, atď., aby bol izolovaný od kovových predmetov, atď. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Informácie o životnosti akumulátora • Životnosť akumulátora je limitovaná. Kapacita akumulátora sa časom a opakovaným používaním znižuje. Ak sa čas použitia medzi jednotlivými nabitiami výrazne skráti, je pravdepodobne potrebné akumulátor vymeniť za nový. • Životnosť akumulátora sa u každého jedného akumulátora môže líšiť v závislosti od prevádzkových a skladovacích podmienok a okolitého prostredia. Kompatibilný akumulátor • Akumulátor NP-BN1 (je súčasťou dodávky) sa môže použiť len pre modely Cyber-shot kompatibilné s typom N. 179 SK