Views
4 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Nabíjačka akumulátora

Nabíjačka akumulátora • V nabíjačke akumulátora (je súčasťou dodávky) je možné nabíjať výlučne typy akumulátorov NP-BN1 (a žiadne iné typy). Akumulátory iných typov by mohli vytiecť, prehriať sa alebo vybuchnúť, ak sa ich pokúsite nabiť a vystavujete sa tým nebezpečenstvu zranenia elektrickým prúdom a popálenia. • Kontrolka CHARGE na dodávanej nabíjačke akumulátora bliká dvoma spôsobmi. Rýchle blikanie: Kontrolka opakovane svieti a zhasína v približne 0,15-sekundových intervaloch. Pomalé blikanie: Kontrolka opakovane svieti a zhasína v približne 1,5-sekundových intervaloch. • Vytiahnite nabitý akumulátor z nabíjačky. Ak ponecháte nabitý akumulátor v nabíjačke, životnosť akumulátorových článkov sa môže skrátiť. • Keď bliká kontrolka CHARGE, vyberte nabíjaný akumulátor a vložte ho naspäť do nabíjačky tak, aby bolo počuť cvaknutie. Ak kontrolka CHARGE znovu bliká, môže to znamenať chybu akumulátora alebo skutočnosť, že ste vložili iný ako špecifikovaný typ akumulátora. Skontrolujte, či je akumulátor špecifikovaného typu. Ak je akumulátor špecifikovaného typu, vyberte akumulátor a nahraďte ho novým alebo iným a skontrolujte, či nabíjačka funguje správne. Ak nabíjačka funguje správne, mohla nastať chyba v akumulátore. • Ak kontrolka CHARGE bliká pomaly, nabíjačka je v režime standby a nabíjanie bolo dočasne zastavené. Nabíjanie sa dočasne zastaví a zmení sa na režim standby, keď je teplota mimo rozsahu vhodného pre nabíjanie. Nabíjanie sa opäť spustí a kontrolka CHARGE sa rozsvieti, keď sa teplota vráti do rozsahu vhodného pre nabíjanie. Akumulátor odporúčame nabíjať pri okolitej teplote 10°C až 30°C. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 180 SK

Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Inteligentný pantilter Inteligentný pantilter (predáva sa osobitne) vám umožňuje snímať zábery tak, že necháte na fotoaparát, aby rozpoznal ľudské tváre. Detailnejšie informácie nájdete v návode na použitie dodanom s inteligentným pantilterom. Obsah Index 181 SK