Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Viacvýstupový stojan

Viacvýstupový stojan Použitie sieťového adaptéra AC-LS5 (predáva sa osobitne) Značka v Obsah 1 Do konektora DC IN 2 Do sieťovej zásuvky Vyhľadávanie operácie Fotoaparát upevnite do viacvýstupového stojana v nasledujúcich prípadoch: – Pripojenie USB kábla k počítaču – Pripojenie AV alebo HDMI kábla k TV prijímaču A Terminál konektora fotoaparátu B Konektor DC IN C Konektor USB D Konektor HDMI E Konektor A/V OUT (STEREO) • Po pripojení fotoaparátu k sieťovému adaptéru AC-LS5 (predáva sa osobitne) sa nebude nabíjať akumulátor. Na nabíjanie akumulátora použite nabíjačku. Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 18 SK

Zoznam ikon zobrazených na displeji Ikony sú zobrazené na displeji za účelom indikovania stavu fotoaparátu. Podľa režimu snímania sa môžu polohy zobrazených ikon líšiť. Obsah Pri snímaní statických záberov 1 Zobrazenie Význam Ikona rozpoznania scény Vyváženie bielej farby Vyhľadávanie operácie Pri snímaní videozáznamov Cieľ Rozpoznanie scény Ikona prekrytia pre režim Superior Auto Adjustment (Nadradené automatické nastavenie) Upozornenie na vibrácie Snímaná scéna videozáznamu Zoom počas prehrávania Záznamové médium/ Reprodukčné médium (pamäťová karta, vnútorná pamäť) Zobrazenie režimu Eye-Fi Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Pri prehrávaní 8/8 Číslo záberu/Počet záberov zaznamenaných v rámci rozsahu dátumov, zvoleného priečinka Veľkosť záberu/Veľkosť panoramatického záberu/ Kvalita Nastavenia funkcie TransferJet Zábery nasnímané v slede Hlavný záber sekvenčnej skupiny Databázový súbor plný/ Chybové hlásenie databázového súboru Priečinok pre prehrávanie Pokračovanie r 19 SK