Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Zobrazenie Význam 2

Zobrazenie Význam 2 Zobrazenie Význam Zostatkový stav akumulátora Upozornenie na takmer vybitý akumulátor AF iluminátor Priečinok pre ukladanie záznamov Záznamové médium/ Reprodukčné médium (pamäťová karta, vnútorná pamäť) Zobrazenie režimu Eye-Fi 3 Zmena priečinku 3D zábery Ochrana Značka poradia tlače (DPOF) Zabránenie žmurknutiu Stupnica zoomu Režim merania Blesk Vyváženie bielej farby Zobrazenie Význam Nastavenia sekvenčného snímania C:32:00 Samodiagnostické zobrazenie Upozornenie na zvýšenie teploty Samospúšť 96 Počet voľných záberov 100 Min Zostávajúci čas záznamu Rozpoznanie tváre Efekt rozostrenia pozadia Efekt mäkšieho podania pleti Databázový súbor plný/ Chybové hlásenie databázového súboru Zobrazenie Význam Veľkosť záberu/Veľkosť panoramatického záberu/ Kvalita 4 Zameriavací rámček AF zóny Zameriavací krížik pre bodové meranie ISO400 Číslo ISO +2.0EV Hodnota expozície 125 Rýchlosť uzávierky F3.5 Hodnota clony Zobrazenie Význam Zaostrenie Redukcia efektu červených očí z Aretácia AE/AF Funkcia NR pomalej uzávierky 125 Rýchlosť uzávierky F3.5 Hodnota clony ISO400 Číslo ISO +2.0EV Hodnota expozície Zaostrenie na krátku vzdialenosť Režim blesku Nabíjanie blesku Režim merania REC Standby Snímanie videozáznamov/ Pohotovostný režim 0:12 Čas záznamu (m:s) N Prehrávanie Lišta prehrávania 0:00:12 Počítadlo 101-0012 Číslo priečinka-súboru 2010 1 1 9:30 AM Zaznamenaný dátum/čas na prehrávanom zábere Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 20 SK

Používanie dotykového panela Fotoaparát vám umožňuje vykonávať operácie a nastavenia dotykom na tlačidlá alebo ťahaním prsta po LCD displeji. Obsah Obsluha fotoaparátu dotykom LCD displeja Tlačidlo Činnosť / / / Zobrazí skryté položky. Položky, ktoré chcete nastaviť sa zobrazia na displeji. Návrat na predchádzajúcu obrazovku. Zobrazí sa popis funkcií pre jednotlivé nastavenia na obrazovkách voľby pre MENU (snímanie), režim snímania REC, režim výberu scény alebo režim 3D snímania. Dotknite sa t položky, ktorých popis chcete zobraziť. Poznámky • Ak chcete pracovať s dotykovým panelom, jemne sa ho dotknite prstom alebo dodaným kresliacim perom. Silným tlačením alebo používaním iného špicatého predmetu ako dodaného kresliaceho pera môže dôjsť k poškodeniu dotykového panelu. • Ak sa počas snímania dotknete pravého horného rohu displeja, tlačidlá a ikony na chvíľu zmiznú. Tlačidlá a ikony sa znovu zobrazia, keď zdvihnete prst z displeja. Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 21 SK