Views
2 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Obsluha fotoaparátu

Obsluha fotoaparátu pohybom prsta po LCD displeji Činnosť Zobrazí/ukryje obrazovku MENU Zobrazia sa/ zmiznú tlačidlá funkcií Zobrazí nasledujúci/ predchádzajúci záber Spôsob ovládania Dotykom ľavej strany LCD displeja a potiahnutím prsta doprava sa zobrazí obrazovka MENU a potiahnutím prsta sprava doľava sa obrazovka MENU zatvorí. Dotykom ľavej strany LCD displeja a potiahnutím prsta doľava sa zobrazenie tlačidiel funkcií zruší a potiahnutím prsta zľava doprava sa zobrazenie tlačidiel funkcií vyvolá. Počas prehliadania poťahujte prstom po LCD displeji doprava alebo doľava. Ak chcete súvisle meniť zábery, poťahujte prst doprava alebo doľava a neustále stláčajte príslušnú stranu displeja. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Zobrazí sa indexová obrazovka záberov Potiahnite prst po LCD displeji nahor. Index Zobrazí nasledujúcu/ predchádzajúcu stránku v indexovom režime Potiahnite prst po LCD displeji nadol alebo nahor. 22 SK

Prispôsobenie položiek MENU Počas snímania/prehrávania sa tieto štyri položky MENU objavia pod na LCD displeji. Tieto štyri tlačidlá si môžete prispôsobiť požadovaným položkám MENU a usporiadaniu, aby ste ľahko vyhľadali často používané tlačidlá. Tieto tlačidlá je možné prispôsobiť a nastavenia uchovať pre každý z režimov záznamu počas snímania, pre vnútornú pamäť a pamäťovú kartu počas prehrávania. Obsah 1 Dotykom na tlačidlo zobrazte obrazovku MENU. 2 (Customize) t [OK] 3 Vyberte ikonu MENU a ťahajte ju do požadovanej polohy na ľavej strane LCD displeja. Ikona v MENU sa v oblasti prispôsobovania nahradí. 4 Ak chcete funkciu zrušiť, dotknite sa možnosti . Oblasť prispôsobovania Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Poznámka • V režime Easy (Jednoduché snímanie) nie je možné prispôsobiť ikonu MENU. zVýhody prispôsobovania Môžete nielen vymieňať ikony MENU, ale môžete tiež vymieňať ikony MENU vo vnútri oblasti prispôsobovania a znížiť počet ikon MENU. Vymieňanie ikon MENU vo vnútri oblasti prispôsobovania Dotykom na ikonu MENU vo vnútri oblasti prispôsobovania ju presuňte do požadovanej polohy. Zníženie počtu ikon v oblasti prispôsobovania Dotykom na ikonu MENU vo vnútri oblasti prispôsobovania ju presuňte do oblasti napravo. 23 SK