Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie vnútornej

Používanie vnútornej pamäte Fotoaparát je vybavený vnútornou pamäťou s kapacitou približne 32 MB. Vnútornú pamäť nie je možné vybrať. Aj keď vo fotoaparáte nie je vložená žiadna pamäťová karta, môžete zaznamenávať zábery pomocou vnútornej pamäte. Obsah B B Vnútorná pamäť Keď je vložená pamäťová karta [Nahrávanie]: Zábery sa ukladajú na pamäťovú kartu. [Prehrávanie]: Zábery uložené na pamäťovej karte sa prehrávajú. [Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z pamäťovej karty je možné vykonať niekoľko funkcií. Keď nie je vložená žiadna pamäťová karta [Nahrávanie]: Zábery sa zaznamenávajú pomocou vnútornej pamäte. • Snímanie a ukladanie videozáznamov s nasledujúcou kvalitou alebo veľkosťou záberu do vnútornej pamäte nie je možné: – [AVC HD 17M FH], [AVC HD 9M HQ] – [MP4 12M], [MP4 6M] [Prehrávanie]: Prehrávajú sa zábery, ktoré sú uložené vo vnútornej pamäti. [Menu, Nastavenia, atď.]: Na záberoch z vnútornej pamäte je možné vykonať niekoľko funkcií. Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Informácie o obrazových údajoch uložených vo vnútornej pamäti Index Odporúčame vám, aby ste si skopírovali (zálohovali) dáta jedným z nasledujúcich spôsobov. Kopírovanie (zálohovanie) dát na pevný disk vášho počítača Vykonajte postup na str. 155 bez pamäťovej karty vloženej vo fotoaparáte. Kopírovanie (zálohovanie) dát na pamäťovú kartu Pripravte si pamäťovú kartu s dostatkom voľného miesta a potom vykonajte postup, ktorý je opísaný v časti [Copy] (str. 142). Poznámky • Nie je možné importovať obrazové údaje z pamäťovej karty do vnútornej pamäte. • Po vytvorení pripojenia USB medzi fotoaparátom a počítačom pomocou kábla môžete importovať údaje uložené vo vnútornej pamäti do počítača. Nemôžete však exportovať údaje z počítača do vnútornej pamäte. 24 SK

Nastavenie zaostrenia dotykom na displej Dotykom oblasti, ktorá sa má zaostriť na dotykovom paneli sa zobrazí rámček, ktorý sa po stlačení spúšte do polovice zaostrí. Dotknutie sa objektu na displeji Fotoaparát sleduje objekt a automaticky nastavuje zaostrenie dovtedy, kým nestlačíte tlačidlo spúšte do polovice, dokonca aj keď sa objekt pohybuje (Tracking focus). Stlačením tlačidla spúšte do polovice sa zaaretuje poloha objektu, zaostrenie a expozícia. Tlačidlo/Spôsob ovládania Dotknite sa displeja Činnosť Nastaví zaostrenie. Zruší funkciu. Poznámky • Zaostrovanie sledovaného objektu nie je dostupné v nasledujúcich situáciách: – V režime inteligentného panoramatického snímania – V režime snímania 3D – V režime videozáznamu – V režime jednoduchého snímania – Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu – Keď sa v režime výberu scény zvolia (Landscape), (Twilight), (Fireworks) alebo (Underwater) – Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People] – Keď používate [Digital Zoom] – V režime zaostrenia na krátku vzdialenosť • Zaostrovanie sledovaného objektu sa nemusí aktivovať v nasledujúcich situáciách: – Objekt sa pohybuje príliš rýchlo. – Objekt je príliš malý alebo príliš veľký. – Objekt má rovnakú farbu ako pozadie. – V podmienkach slabého osvetlenia. – V podmienkach premenlivého jasu. • Zaostrovanie sledovaného objektu sa automaticky zruší, keď sa objekt vytratí zo záberu, alebo zlyhá jeho sledovanie. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 25 SK