Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie tlačidla

Používanie tlačidla režimu Statický záber/Videozáznam Môžete si vybrať režim snímania podľa režimu, v ktorom chcete snímať. Obsah Spúšť Tlačidlo režimu / Vyhľadávanie operácie 1 Stlačením tlačidla režimu / prepnite režim snímania do (statické zábery) alebo (videozáznamy). (Statický záber) (Videozáznam) Umožňuje snímanie statických záberov. Prepne sa do režimu snímania statických záberov nastaveného pomocou (REC Mode) (str. 27). Umožňuje zaznamenanie videozáznamov. Prepne sa do scény snímania videozáznamu nastavenej pomocou t [Movie shooting scene] (str. 56). Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 26 SK

REC Mode Môžete si vybrať režim snímania podľa podmienok a cieľa. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 (REC Mode) t požadovaný režim (Intelligent Auto Adjustment) (Superior Auto Adjustment) (iSweep Panorama) (Movie Mode) (Program Auto) Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky upravenými nastaveniami. Umožňuje snímanie statických záberov vo vyššej kvalite ako v režime inteligentného automatického nastavenia. Umožňuje nasnímať panoramatický záber po zostavení záberov. Umožňuje zaznamenanie videozáznamov. Umožňuje snímanie s automaticky upravenou expozíciou (tak rýchlosť uzávierky ako aj hodnota clony). Rôzne nastavenia môžete tiež navoliť pomocou ponuky. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia (Background Defocus) (Scene Selection) Umožňuje snímanie záberu s rozostrením pozadia a zvýraznením snímaného objektu. Umožňuje snímanie s preddefinovanými nastaveniami podľa aktuálnej scény. Index (3D Shooting) Umožňuje snímanie 3D záberov pomocou zloženia jednotlivých záberov. (Underwater iSweep Panorama) Umožňuje snímanie panoramatických záberov pod vodou. [Underwater iSweep Panorama] je dostupné vtedy, keď je položka [Housing] nastavená na [On]. 27 SK