Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Intelligent Auto

Intelligent Auto Adjustment Umožňuje snímanie statických záberov s automaticky upravenými nastaveniami. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 (REC Mode) t (Intelligent Auto Adjustment) 3 Stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber. Poznámka • [Flash] je nastavené na [Auto] alebo [Off]. zInformácie o funkcii rozpoznania scény Funkcia rozpoznania scény pracuje v režime inteligentného automatického nastavenia. S použitím tejto funkcie dokáže fotoaparát automaticky rozpoznať podmienky snímania a nasnímať záber. Ikona rozpoznania scény a sprievodca Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Tento fotoaparát rozpozná (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight), (Backlight Portrait), (Landscape), (Macro), (Close Focus) alebo (Portrait) a po rozpoznaní scény zobrazí príslušnú ikonu a sprievodcu na displeji. Bližšie informácie nájdete na str. 80. Index zPostup pri snímaní statického záberu objektu, ktorý nie je možné dobre zaostriť • Najkratšia vzdialenosť snímania je približne 8 cm (1 cm pri inteligentnom automatickom nastavení alebo v režime jednoduchého snímania) (W), 50 cm (T) (od objektívu). Pri snímaní objektu z kratšej vzdialenosti, než je vzdialenosť snímania, použite režim Close focus. • Ak fotoaparát nemôže na daný objekt zaostriť automaticky, indikátor aretácie AE/AF začne pomaly blikať a nezaznie pípnutie. Buď zmeňte kompozíciu záberu, alebo zmeňte nastavenie zaostrenia (str. 77). • Zaostrenie môže byť náročné v nasledujúcich situáciách: – Je tma a snímaný objekt je ďaleko. – Kontrast objektu a pozadia je nevýrazný. – Snímaný objekt sa nachádza za sklom. – Objekt sa rýchlo pohybuje. – Je prítomné odrážané svetlo alebo lesklé povrchy. – Objekt sa nachádza v protisvetle alebo je tam ostrý lúč svetla. 28 SK

Superior Auto Adjustment Kombináciou funkcie rozpoznania scény a technológie vysokokvalitného záberu fotoaparát automaticky nasníma zábery s optimálnymi nastaveniami. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 (REC Mode) t (Superior Auto Adjustment) 3 Stlačte tlačidlo spúšte. Fotoaparát podľa potreby vykoná sekvenčné snímanie a prekryje viaceré zábery. Prekrytím záberov fotoaparát zaznamená záber s menšou mierou rozmazania objektu a nižšou úrovňou šumu. Poznámky • [Flash] je pevne nastavené na [Auto] alebo [Off]. Pri slabých svetelných podmienkach, ako sú napríklad nočné scény, nastavením [Flash] na [Off] dosiahnete optimálny efekt prekrytých záberov. • Efekt zníženej miery rozmazania objektu a zníženej úrovne šumu má menší účinok v nasledujúcich situáciách: – Objekty sa pohybujú – Objekty sú príliš blízko k fotoaparátu – Zábery s malým kontrastom, ako sú napríklad obloha, piesočná pláž alebo trávnik – Zábery s konštantnými zmenami, ako sú napríklad vlny alebo vodopády Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Pokračovanie r 29 SK