Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Ako používať túto

Ako používať túto príručku Kliknutím na tlačidlo v pravom hornom rohu môžete preskočiť na príslušnú stranu. Je to praktický spôsob vyhľadania funkcie, ktorú si chcete pozrieť. Obsah Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Vyhľadávanie informácií podľa funkcie. Vyhľadávanie informácií podľa operácie. Vyhľadávanie informácií v zozname položiek MENU/Nastavenia. Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie informácií podľa kľúčového slova. Značky a symboly použité v tejto príručke Index V tejto príručke je postupnosť operácií znázornená šípkami (t). Dotýkajte sa položiek na displeji v uvedenom poradí. Znázornené značky zodpovedajú značkám, ktoré sa zobrazujú v predvolenom nastavení fotoaparátu. Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Značka označuje predvolené nastavenie. Označuje upozornenia a obmedzenia, ktoré sa týkajú správnej obsluhy fotoaparátu. zOznačuje užitočné informácie. 2 SK

Informácie o používaní fotoaparátu Informácie o typoch použiteľných pamäťových kariet (predáva sa osobitne) S týmto fotoaparátom sú kompatibilné nasledujúce pamäťové karty: „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO- HG Duo“, „Memory Stick Duo“, pamäťová SD karta, pamäťová SDHC karta a pamäťová SDXC karta. Pamäťová karta typu MultiMediaCard sa nedá použiť. V tomto návode sa výraz „Memory Stick Duo“ používa na označenie „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO- HG Duo“ a „Memory Stick Duo“, pričom výraz „SD karta“ sa používa na označenie pamäťovej SD karty, pamäťovej SDHC karty a pamäťovej SDXC karty. • Tento fotoaparát bol úspešne preskúšaný s pamäťovými kartami „Memory Stick Duo“ s kapacitou až do 32 GB a SD kartou až do 64 GB. • Pri snímaní videozáznamov sa odporúča, aby ste použili nasledujúce pamäťové karty: – (Mark2) („Memory Stick PRO Duo“ (Mark2)) – („Memory Stick PRO- HG Duo“) – Pamäťovú SD kartu, pamäťovú SDHC kartu alebo pamäťovú SDXC kartu (triedy 4 alebo rýchlejšiu) • Bližšie informácie o „Memory Stick Duo“ nájdete na str. 177. Ak používate „Memory Stick Duo“ so slotom pre pamäťovú kartu „Memory Stick“ štandardnej veľkosti Pamäťovú kartu „Memory Stick Duo“ môžete použiť po vložení do adaptéra pamäťových kariet „Memory Stick Duo“ (predáva sa osobitne). Vstavané funkcie tohto fotoaparátu • Táto príručka popisuje všetky funkcie zariadení kompatibilných/nekompatibilných s funkciou TransferJet, zariadení kompatibilných s 1080 60i a s 1080 50i. Ak chcete overiť, či váš fotoaparát podporuje funkciu TransferJet a či je kompatibilný s 1080 60i alebo s 1080 50i, prezrite nasledujúce značky v spodnej časti fotoaparátu. Zariadenie kompatibilné s TransferJet: (TransferJet) Zariadenie kompatibilné s 1080 60i: 60i Zariadenie kompatibilné s 1080 50i: 50i • Dlhodobé prezeranie 3D záberov nasnímaných týmto fotoaparátom na 3D kompatibilných monitoroch sa neodporúča. • Ak si budete prezerať 3D zábery nasnímané týmto fotoaparátom na 3D kompatibilných monitoroch, môžu vás postihnúť ťažkosti vo forme preťaženia očí, únavy alebo nevoľnosti. Aby ste predišli týmto príznakom, odporúčame vám, aby ste počas prezerania robili pravidelné prestávky. Dĺžku a počet prestávok si však musíte určiť sami, keďže závisia od individuálnych potrieb. Ak pocítite akékoľvek ťažkosti, prerušte prezeranie 3D záberov dovtedy, kým sa nebudete cítiť lepšie a v prípade potreby sa poraďte so svojím lekárom. Pozrite si aj návod na obsluhu dodaný so zariadením alebo softvérom, ktoré ste pripojili alebo používate s týmto fotoaparátom. Vezmite do úvahy, že zrak dieťaťa je ešte stále vo fáze vývoja (obzvlášť u detí mladších ako 6 rokov). Skôr ako dovolíte svojim deťom sledovať 3D zábery, poraďte sa s pediatrom alebo očným lekárom a uistite sa, že pri prezeraní takýchto záberov dodržia vyššie uvedené opatrenia. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Adaptér pamäťových kariet „Memory Stick Duo“ Pokračovanie r 3 SK

 • Page 1: Vyhľadávanie operácie Vyhľadáv
 • Page 5 and 6: Obsah Informácie o používaní fo
 • Page 7 and 8: TV prijímač Počítač Prezeranie
 • Page 9 and 10: Vyhľadávanie operácie Ponechať
 • Page 11 and 12: Úprava záberov Paint ······
 • Page 13 and 14: REC Mode Položky ponuky Underwater
 • Page 15 and 16: Položky nastavení Nastavenia mô
 • Page 17 and 18: Názvy jednotlivých častí Fotoap
 • Page 19 and 20: Zoznam ikon zobrazených na displej
 • Page 21 and 22: Používanie dotykového panela Fot
 • Page 23 and 24: Prispôsobenie položiek MENU Poča
 • Page 25 and 26: Nastavenie zaostrenia dotykom na di
 • Page 27 and 28: REC Mode Môžete si vybrať režim
 • Page 29 and 30: Superior Auto Adjustment Kombináci
 • Page 31 and 32: Inteligentné panoramatické sníma
 • Page 33 and 34: Movie Mode Umožňuje zaznamenanie
 • Page 35 and 36: Background Defocus Fotoaparát zaos
 • Page 37 and 38: (Gourmet) (Pet) Fotoaparát zvolí
 • Page 39 and 40: Underwater iSweep Panorama Ak je fo
 • Page 41 and 42: Prezeranie statických záberov 1 S
 • Page 43 and 44: Wide Zoom V režime samostatného z
 • Page 45 and 46: Prehliadanie sekvenčných záberov
 • Page 47 and 48: Prezeranie videozáznamov 1 Stlače
 • Page 49 and 50: zNázov súboru 3D záberu 3D zábe
 • Page 51 and 52: • 3D snímanie sa môže zrušiť
 • Page 53 and 54:

  Prezeranie záberov na 3D TV prijí

 • Page 55 and 56:

  Easy Mode Umožňuje vám snímať

 • Page 57 and 58:

  Smile Shutter Ak fotoaparát rozpoz

 • Page 59 and 60:

  Movie button Môžete rýchlo spust

 • Page 61 and 62:

  Flash V režime jednoduchého sním

 • Page 63 and 64:

  Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia zČ

 • Page 65 and 66:

  Shooting Direction Určte smer, v k

 • Page 67 and 68:

  Image Size/Panorama Image Size/Qual

 • Page 69 and 70:

  Formát zaznamenávania videozázna

 • Page 71 and 72:

  Macro Toto nastavenie slúži na sn

 • Page 73 and 74:

  ISO Nastavuje svetelnú citlivosť,

 • Page 75 and 76:

  Poznámky • [White Balance] nie j

 • Page 77 and 78:

  Focus Môžete zmeniť spôsob zaos

 • Page 79 and 80:

  Metering Mode Umožňuje zvoliť re

 • Page 81 and 82:

  Poznámky • Funkcia rozpoznania s

 • Page 83 and 84:

  Face Detection Rozpoznáva tváre o

 • Page 85 and 86:

  Anti Blink Keď je počas snímania

 • Page 87 and 88:

  Easy Mode Pri prezeraní statickýc

 • Page 89 and 90:

  Image Index Táto funkcia slúži n

 • Page 91 and 92:

  Slideshow with music 1 Dotknite sa

 • Page 93 and 94:

  Delete Umožňuje zvoliť a vymaza

 • Page 95 and 96:

  Send by TransferJet TransferJet je

 • Page 97 and 98:

  Paint Namaľuje alebo pridá pečia

 • Page 99 and 100:

  Retouch Vyretušuje zaznamenaný z

 • Page 101 and 102:

  View Mode Umožňuje vybrať si for

 • Page 103 and 104:

  Protect Slúži na ochranu záberov

 • Page 105 and 106:

  Rotate Pootočí statický záber.

 • Page 107 and 108:

  Display Settings Nastavuje, či sa

 • Page 109 and 110:

  Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Num

 • Page 111 and 112:

  Movie format Môžete si zvoliť, a

 • Page 113 and 114:

  Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Gri

 • Page 115 and 116:

  Auto Orientation Keď natočíte fo

 • Page 117 and 118:

  Red Eye Reduction Pred snímaním z

 • Page 119 and 120:

  Beep Táto funkcia slúži na zmenu

 • Page 121 and 122:

  Vyhľadávanie operácie Vyhľadáv

 • Page 123 and 124:

  Demo Mode Môžete nastaviť možno

 • Page 125 and 126:

  HDMI Resolution Táto funkcia nasta

 • Page 127 and 128:

  COMPONENT Umožňuje zvoliť výstu

 • Page 129 and 130:

  USB Connect Po pripojení fotoapar

 • Page 131 and 132:

  Download Music Pomocou softvéru

 • Page 133 and 134:

  Power Save Nastaví dobu, pokým LC

 • Page 135 and 136:

  Eye-Fi Nastaví sa možnosť použi

 • Page 137 and 138:

  Calibration Umožňuje vykonať kal

 • Page 139 and 140:

  Create REC.Folder Vytvorí priečin

 • Page 141 and 142:

  Delete REC.Folder Vymaže priečino

 • Page 143 and 144:

  File Number Táto funkcia slúži n

 • Page 145 and 146:

  Date & Time Setting Táto funkcia s

 • Page 147 and 148:

  Prezeranie záberu na HD TV prijím

 • Page 149 and 150:

  Prezeranie záberu pripojením foto

 • Page 151 and 152:

  Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Men

 • Page 153 and 154:

  Používanie softvéru Inštalácia

 • Page 155 and 156:

  Pripojenie fotoaparátu k počíta

 • Page 157 and 158:

  Nahrávanie záberov pre mediálne

 • Page 159 and 160:

  Vytváranie disku s videozáznamom

 • Page 161 and 162:

  zPrehrávanie AVCHD disku prostredn

 • Page 163 and 164:

  Riešenie problémov Keby ste mali

 • Page 165 and 166:

  Snímanie trvá príliš dlho. •K

 • Page 167 and 168:

  Nie je možné snímať zábery v s

 • Page 169 and 170:

  Pri prezeraní videozáznamu na mon

 • Page 171 and 172:

  Výstražné indikátory a upozorne

 • Page 173 and 174:

  No images •Vo vnútornej pamäti

 • Page 175 and 176:

  • Nie je možné zaznamenávať d

 • Page 177 and 178:

  Pamäťová karta Typy pamäťovýc

 • Page 179 and 180:

  Akumulátor Informácie o nabíjan

 • Page 181 and 182:

  Vyhľadávanie operácie Vyhľadáv

 • Page 183 and 184:

  Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Nor

 • Page 185 and 186:

  Preventívne opatrenia Fotoaparát

 • Page 187 and 188:

  I Image Index .....................

 • Page 189:

  Poznámky k licencii Vo fotoaparát