Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

zAký je rozdiel medzi

zAký je rozdiel medzi režimom nadradeného automatického nastavenia a režimom inteligentného automatického nastavenia? V režime [Superior Auto Adjustment] fotoaparát vykonáva sekvenčné snímanie na základe rozpoznanej scény. Po nasnímaní fotoaparát vytvorí zložený záber zo sekvenčných záberov s cieľom získať vysokokvalitný záber. Záznam záberov však môže trvať dlhšie ako v režime inteligentného automatického nastavenia. Twilight Twilight Portrait Backlight Correction HDR Predchádza sa preexponovaniu a podexponovaniu. Obsah Vyhľadávanie operácie Twilight using a tripod Backlight Backlight Portrait Landscape Snímanie s prekrývaním Znižuje sa úroveň šumu. Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Macro Close Focus Portrait Nasnímanie záberu Index Fotoaparát zvolí optimálny režim prekrytia na základe rozpoznanej scény. • S funkciou Backlight Correction HDR (korekcia protisvetla HDR) alebo v režime snímania s prekrývaním sa na LCD displeji zobrazí (ikona prekrytia). 30 SK

Inteligentné panoramatické snímanie Umožňuje vytvorenie panoramatického záberu zo zložených záberov. Fotoaparát tiež automaticky rozpoznáva tváre ľudí alebo pohybujúce sa objekty. Obsah 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 (REC Mode) t (iSweep Panorama) 3 Zarovnajte fotoaparát s koncom objektu, ktorý chcete nasnímať a stlačte tlačidlo spúšte. Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia 4 Panorámujte fotoaparátom až na koniec sprievodcu riadiac sa indikáciou na LCD displeji. Vodiaca lišta Táto časť nebude prevzatá Poznámky • Ak nemôžete panorámovať fotoaparátom celý objekt za daný čas, v zloženom zábere sa objaví sivá plocha. V takomto prípade pohybujte fotoaparátom rýchlejšie a zaznamenajte celý panoramatický záber. • Tým, že dochádza k spojeniu niekoľkých záberov dohromady, spojovaná časť nebude verne zachytená. • Za slabých svetelných podmienok môžu byť panoramatické zábery rozmazané, alebo snímanie nemusí byť úspešné. • Pri blikajúcom osvetlení, ako napríklad pri žiarivkách, jas alebo farba zloženého záberu nebudú vždy rovnaké. • Ak celý uhol panoramatického snímania a spriahnutý uhol AE/AF sú extrémne odlišné čo do jasu, farby a ohniska, snímanie sa nemusí podariť. V tomto prípade zmeňte spriahnutý uhol AE/ AF a snímajte znovu. • Inteligentné panoramatické snímanie nie je vhodné v nasledujúcich situáciách: – Objekty sú príliš blízko k fotoaparátu – Zábery s malým kontrastom, ako sú napríklad obloha, piesočná pláž alebo trávnik – Zábery s konštantnými zmenami, ako sú napríklad vlny alebo vodopády • Panoramatické zábery nie je možné vytvoriť v nasledujúcich situáciách: – Ak panorámujete fotoaparátom veľmi rýchlo alebo veľmi pomaly. – Dochádza k príliš veľkému chveniu fotoaparátu. Index Pokračovanie r 31 SK