Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

zZmena smeru snímania

zZmena smeru snímania alebo veľkosti záberu panoramatického záberu Shooting Direction: (Shooting Direction) t [Right], [Left], [Up] alebo [Down] Panorama Image Size: (Image Size) t [Standard] alebo [Wide] zTipy pre snímanie panoramatického záberu Panoramatický záber snímajte tak, aby fotoaparát opisoval oblúk konštantnou rýchlosťou smerom indikovaným na LCD displeji. Objekty v kľude sú vhodnejšie pre panoramatické zábery ako pohybujúce sa objekty. Vertikálny smer Horizontálny smer Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Čo najmenší polomer • Najskôr stlačte spúšť len do polovice, aby sa zafixovali zaostrenie, expozícia a vyváženie bielej farby. Potom úplne stlačte tlačidlo spúšte a pomaly pohybujte fotoaparátom v horizontálnom alebo vertikálnom smere. • Ak je nejaká časť s veľkou rôznorodosťou tvarov alebo scenérie sústredená pozdĺž okraja displeja, kompozícia záberu môže zlyhať. V takomto prípade nastavte kompozíciu záberu tak, aby sa daná časť nachádzala v strede záberu a potom záber nasnímajte znovu. Index zRolovanie cez zobrazené panoramatické zábery Rolujte cez panoramatické zábery dotykom na počas zobrazenia panoramatických záberov. Dotykom na LCD displej počas prehrávania zobrazte tlačidlá funkcií. Ukáže zobrazovanú oblasť celého panoramatického záberu Tlačidlo funkcie/ Spôsob ovládania Dotknite sa alebo LCD displeja Dotknite sa / / / alebo ťahajte nahor/nadol/vpravo/ vľavo Činnosť Prechádzanie nasnímanými zábermi/pozastavenie prechádzania nasnímanými zábermi Roluje cez zábery • Panoramatické zábery je možné prehrávať aj pomocou dodaného programu „PMB“ (str. 153). • Panoramatické zábery zaznamenané iným fotoaparátom sa nemusia pri prehrávaní rolovať správne. 32 SK

Movie Mode Umožňuje zaznamenanie videozáznamov. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 (REC Mode) t (Movie Mode) 3 Stlačte tlačidlo spúšte. 4 Ak chcete snímanie zastaviť, znova stlačte tlačidlo spúšte. zZmena formátu videozáznamu, kvality záberu alebo veľkosti záberu Movie format: t (Settings) t (Shooting Settings) t [Movie format] t [AVCHD] alebo [MP4] Quality (Quality) t [AVC HD 17M FH] alebo [AVC HD 9M HQ] (AVCHD): Image Size (Image Size) t [MP4 12M], [MP4 6M] alebo [MP4 3M] (MP4): Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia zRýchle nasnímanie videozáznamu Ak je režim snímania nastavený na čokoľvek iné okrem (Easy Mode), snímanie videozáznamu môžete spustiť jednoducho dotykom na tlačidlo videozáznamu. Tlačidlo videozáznamu Ak chcete ukončiť snímanie videozáznamu, znova sa dotknite tlačidla videozáznamu. Položky menu a nastavení použité pre snímanie sú tie, ktoré sa aktivovali po nastavení [REC Mode] na [Movie Mode]. Index 33 SK