Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Funkcie, ktoré môžete

Funkcie, ktoré môžete použiť vo výbere scény Fotoaparát predurčí kombináciu funkcií, aby bolo zaručené správne nasnímanie záberu podľa aktuálneho prostredia (scény). indikuje nastavenia, ktoré je možné zmeniť, – indikuje nastavenia, ktoré nie je možné zmeniť. Pre „Flash“ a „Self-Timer“ príslušné ikony indikujú dostupné režimy. V závislosti od zvoleného režimu výberu scény nie sú niektoré funkcie k dispozícii. Flash — — — — — — Self-Timer Smile Shutter — — — — — — — — — Burst Settings — — — — — — — — — Close Focus — — — — — — — — — — — — EV — ISO — — — — — — — — — — — — — — — White Balance — — * 1 — — — * 1 * 1 — — — * 2 — Focus — — — — — — — — — — — — — — — Metering Mode — — — — — — — — — — — — — — Soft Skin Effect * 3 — — — — — — — — — — — — Face Detection * 4 * 4 — — — — — — Anti Blink — — — — — — — — — — — — — — Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index * 1 [Flash] nie je možné zvoliť pre [White Balance]. * 2 Namiesto [White Balance] môžete použiť [Underwater White Balance]. * 3 Možnosť [Off] nie je pre [Soft Skin Effect] dostupná. * 4 [When touched] nie je možné zvoliť pre [Face Detection]. 38 SK

Underwater iSweep Panorama Ak je fotoaparát uložený v puzdre (napríklad nepremokavého obalu Marine Pack), nasníma viaceré zábery počas oblúkovitého pohybu fotoaparátu, čím umožní vytvorenie panoramatického záberu zo zložených záberov. Fotoaparát tiež automaticky rozpoznáva tváre ľudí alebo pohybujúce sa objekty. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 t (Settings) t (Main Settings) t [Housing] t [On] 3 Vložte fotoaparát do puzdra. 4 (REC Mode) t (Underwater iSweep Panorama) 5 Zarovnajte fotoaparát s koncom objektu, ktorý chcete nasnímať a stlačte tlačidlo spúšte. 6 Panorámujte fotoaparátom až na koniec sprievodcu riadiac sa indikáciou na LCD displeji. Vodiaca lišta Táto časť nebude prevzatá Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Poznámky • Ak nemôžete panorámovať fotoaparátom celý objekt za daný čas, v zloženom zábere sa objaví sivá plocha. V takomto prípade pohybujte fotoaparátom rýchlejšie a zaznamenajte celý panoramatický záber. • Tým, že dochádza k spojeniu niekoľkých záberov dohromady, spojovaná časť nebude verne zachytená. • Za slabých svetelných podmienok môžu byť panoramatické zábery rozmazané, alebo snímanie nemusí byť úspešné. • Pri blikajúcom osvetlení nebudú jas alebo farba zloženého záberu vždy rovnaké. • Ak celý uhol panoramatického snímania a spriahnutý uhol AE/AF sú extrémne odlišné čo do jasu, farby a ohniska, snímanie sa nemusí podariť. V tomto prípade zmeňte spriahnutý uhol AE/ AF a snímajte znovu. • Inteligentné panoramatické snímanie pod vodou nie je vhodné v nasledujúcich situáciách: – Keď sú objekty príliš blízko k fotoaparátu – Zábery s malým kontrastom – Zábery s nepretržitou zmenou • Panoramatické zábery nie je možné vytvoriť v nasledujúcich situáciách: – Ak panorámujete fotoaparátom veľmi rýchlo alebo veľmi pomaly. – Dochádza k príliš veľkému chveniu fotoaparátu. 39 SK