Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Zoom Môžete

Zoom Môžete zväčšiť záber počas snímania. Funkcia optického zoomu fotoaparátu dokáže zväčšiť zábery až 4×. Obsah 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 Posuňte ovládač zoomu (W/T). Pohybom ovládača zoomu (W/T) do polohy T zoom zväčšíte a pohybom do polohy W zoom zmenšíte. • Keď rozsah zoomu prekročí hodnotu 4×, pozrite str. 114. Poloha T Poloha W Vyhľadávanie operácie Poznámky • Počas snímania videozáznamu fotoaparát približuje obraz pomaly. • Zoom sa zaaretuje v polohe W (širokouhlý záber) v nasledujúcich situáciách: – V režime inteligentného panoramatického snímania – V režime snímania 3D – V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 40 SK

Prezeranie statických záberov 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 Vyberte záber pomocou / . Obsah zTipy pre ovládanie ťahaním Počas prehliadania je možné vykonať nasledujúce úkony posunutím prsta po LCD displeji. Činnosť Zobrazí nasledujúci/ predchádzajúci záber Plynule zmení záber (nasledujúci/predchádzajúci záber) Počas prehrávania zobrazí indexovú obrazovku záberov Spôsob ovládania Ťahajte vpravo alebo vľavo Pokračujte v tlačení a ťahajte vpravo alebo vľavo Ťahajte nahor Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia zPrezeranie záberov nasnímaných iným fotoaparátom Tento fotoaparát vytvára databázový súbor záberov na pamäťovej karte pre zaznamenávanie a prehrávanie záberov. Ak fotoaparát rozpozná zábery, ktoré nie sú zaregistrované v databázovom súbore záberov na pamäťovej karte, zobrazí sa obrazovka pre registráciu s hlásením „Files found which were not recognized Import files“. Ak chcete prezrieť nezaregistrované zábery, zaregistrujte ich voľbou [OK]. • Pri registrovaní záberov používajte dostatočne nabitý akumulátor. Ak sa použije akumulátor s nízkym stavom nabitia, môže sa stať, že sa nezaregistrujú všetky dáta, alebo sa môžu dáta poškodiť, ak dôjde k úplnému vybitiu akumulátora. Index 41 SK