Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Playback Zoom Táto

Playback Zoom Táto funkcia slúži na prehrávanie zväčšeného záberu. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 Dotknite sa oblasti, ktorú chcete zväčšiť. Záber sa zväčší na dvojnásobok predchádzajúcej veľkosti s dotknutou oblasťou v strede. Záber tiež môžete zväčšiť posunutím ovládača zoomu (W/T) do polohy T. 3 Nastavte rozsah zoomu a polohu. Každým dotykom na displej sa záber ďalej zväčšuje. Tlačidlo/Spôsob ovládania Ťahajte nahor/nadol/vpravo/ vľavo Činnosť Zmení polohu zoomu. / Zmení rozsah zoomu. Zruší zoom počas prehrávania. Ukáže zobrazovanú oblasť celého záberu Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia zUloženie zväčšených záberov Zväčšeny záber môžete uložiť pomocou funkcie orezania ( t [Retouch] t [Trimming (Resize)]). Index 42 SK

Wide Zoom V režime samostatného záberu sa statické zábery nasnímané pri pomere strán 4:3 prehrávajú po celej ploche LCD displeja. V tomto prípade budú vrchná a spodná časť záberu mierne zrezané. Obsah 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 Dotknite sa položky (Wide Zoom). 3 Širokouhlé priblíženie zrušíte opätovným dotykom (Wide Zoom). Poznámka • Širokouhlé priblíženie nie je k dispozícii pre nasledujúce obrazové súbory: – Videozáznamy – Panoramatické zábery – Zábery zobrazené v sekvenčnej skupine – Zábery s pomerom 16:9 –3D zábery Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 43 SK