Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

zZobrazenie záberov

zZobrazenie záberov sekvenčnej skupiny vedľa seba Ak sa dotknete , zobrazí sa len hlavný záber. Nasledujúcim postupom môžete zobraziť zoradenie záberov. Hlavný záber Zobrazenie náhľadu Zobrazenie samostatného záberu Obsah Záber zobrazený vyššie 1Zobrazte hlavný záber v režime prehliadania a potom sa dotknite . Zábery sú zobrazené v indexe. 2Dotykom / zobrazíte jednotlivé zábery v sekvenčnej skupine. • Záber, ktorý chcete zobraziť môžete zvoliť aj dotykom miniatúrneho náhľadu záberu v spodnej časti LCD displeja. 3Zobrazenie sa prepína medzi zobrazením samostatného záberu a zobrazením náhľadu záberu vždy, keď sa dotknete displeja. 4Dotykom na zrušte zobrazenie. Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia zPrezeranie sekvenčných záberov ako videozáznam naklonením fotoaparátu doprava alebo doľava Ak chcete prezerať sekvenčné zábery nepretržite ako videozáznam, dotknite sa , a potom nakloňte fotoaparát doprava alebo doľava tak, ako je to znázornené. Index Nakloňte fotoaparát doprava alebo doľava so stredom fotoaparátu ako osou. 46 SK

Prezeranie videozáznamov 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 Videozáznam vyberte pomocou / . 3 Dotknite sa na LCD displeji. Ak sa dotknete LCD displeja počas prehrávania, zobrazia sa tlačidlá funkcií. Tlačidlo/Spôsob ovládania Činnosť Ovládanie hlasitosti Nastavte hlasitosť pomocou alebo . . Preskočí na začiatok videozáznamu m Rýchly posun vzad Dotknite sa u alebo LCD Normálne prehrávanie/Pauza displeja M Rýchly posun vpred y Pomalé prehrávanie Poznámka • Niektoré zábery nasnímané inými fotoaparátmi sa nemusia dať prehrávať. zZobrazenie len videozáznamov na indexovej obrazovke Na indexovej obrazovke si môžete prezrieť len miniatúrne náhľady videozáznamov dotykom na t (View Mode) t (Folder view (MP4)) alebo (AVCHD view). (Folder view (MP4)) (AVCHD view) Na indexovej obrazovke sa zobrazia miniatúrne náhľady videozáznamov vo formáte MP4. Na indexovej obrazovke sa zobrazia miniatúrne náhľady videozáznamov vo formáte AVCHD. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index • Po prehraní súboru videozáznamu do konca fotoaparát automaticky spustí prehrávanie nasledujúceho súboru videozáznamu. 47 SK