Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

3D funkcie Tento

3D funkcie Tento fotoaparát je kompatibilný s 3D funkciami. 3D funkcie nainštalované v tomto fotoaparáte sú [3D Sweep Panorama] a [Sweep Multi Angle]. 3D zábery nasnímané v režime [3D Sweep Panorama] sa dajú prehliadať len prostredníctvom 3D TV prijímača, pričom zábery nasnímané v režime [Sweep Multi Angle] sa dajú prehliadať prostredníctvom tohto fotoaparátu aj 3D TV prijímača. V tejto časti je popísaný rozdiel medzi režimom [3D Sweep Panorama] a režimom [Sweep Multi Angle]. Viac podrobností nájdete na nasledujúcich stranách: – 3D Shooting (str. 50) – Stereoskopické prezeranie záberov nasnímaných v režime viacuhlového snímania (str. 52) – Prezeranie záberov na 3D TV prijímači (str. 53) Snímanie Ak chcete nasnímať 3D zábery, pomaly pohybujte fotoaparátom tak, ako je to znázornené. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Zábery nasnímané v režime [3D Sweep Panorama] Zábery nasnímané v režime [Sweep Multi Angle] Index Prehliadanie záberov prostredníctvom fotoaparátu Nasnímané zábery sa zobrazia ako normálne statické zábery. 3D zábery sa nedajú prezrieť. Stereoskopické zábery nasnímané v režime [Sweep Multi Angle] si môžete prezrieť naklonením fotoaparátu doprava alebo doľava. Bližšie informácie nájdete na str. 52. Prehliadanie záberov na 3D TV prijímači 3D zábery nasnímané s veľkosťou záberu (Standard) a (Wide) sa dajú prehliadať a prechádzať na 3D TV prijímači. Bližšie informácie nájdete na str. 53. Bližšie informácie nájdete na str. 53. Pokračovanie r 48 SK

zNázov súboru 3D záberu 3D záber sa skladá zo súborov vo formáte JPEG a MPO. Ak importujete zábery nasnímané v režime [3D Sweep Panorama] a v režime [Sweep Multi Angle] do počítača, obrazové dáta sa v počítači uložia nasledovne. 3D Sweep Panorama Sweep Multi Angle Názov súboru v počítači DSC0ffff.JPG DSC0ffff.MPO DSC0aaaa.JPG DSC0aaaa.MPO DSC0ssss.JPG DSC0ssss.MPO Použitie Na prehliadanie 3D záberov na 3D TV prijímači Na prehliadanie 3D záberov na 3D TV prijímači Na prehliadanie 3D záberov prostredníctvom fotoaparátu • Ak nasnímate 3D zábery v režime [Sweep Multi Angle], do počítača sa uložia nasledujúce súbory. – Súbory vo formáte JPEG a MPO (pre prehliadanie prostredníctvom fotoaparátu) – Súbory vo formáte JPEG a MPO (pre prehliadanie na 3D TV prijímači) • Ak vymažete súbor vo formáte JPEG alebo súbor vo formáte MPO, ktorý obsahuje 3D záber, daný 3D záber sa nemusí zobraziť správne. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 49 SK