Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Informácie o

Informácie o akumulátore • Pred prvým použitím fotoaparátu nabite akumulátor (je súčasťou dodávky). • Akumulátor môžete dobíjať aj vtedy, keď nie je úplne vybitý. Môžete taktiež využiť čiastočne nabitú kapacitu akumulátora, aj keď nie je úplne nabitý. • Ak akumulátor nebudete dlhšiu dobu používať, nechajte ho úplne vybiť, vybitý akumulátor vyberte z fotoaparátu a uschovajte ho na chladnom a suchom mieste. Tým uchováte funkcie akumulátora. • Bližšie informácie o vhodnom akumulátore nájdete na str. 179. Objektív Carl Zeiss Tento fotoaparát je vybavený objektívom Carl Zeiss, ktorý produkuje ostrý obraz vysokej kvality s vynikajúcim kontrastom. Objektív tohto fotoaparátu bol vyrobený v rámci systému zaistenia kvality s osvedčením od spoločnosti Carl Zeiss v súlade s kvalitatívnymi štandardami spoločnosti Carl Zeiss v Nemecku. Poznámky k LCD displeju a objektívu • LCD displej je vyrobený použitím veľmi presnej technológie, vďaka ktorej správne funguje viac ako 99,99% pixelov. Na LCD displeji sa však môžu objavovať malé čierne a/alebo jasné body (biele, červené, modré alebo zelené). Tieto body sú normálnym výsledkom výrobného procesu a nemajú vplyv na snímanie. Čierne, biele, červené, modré alebo zelené body • Ak sa LCD displej postrieka kvapkami vody alebo inými tekutinami a zamočí sa, okamžite pretrite displej mäkkou handričkou. Ponechanie tekutín na povrchu LCD displeja môže znížiť jeho kvalitu a spôsobiť nefunkčnosť. • Vystavením LCD displeja alebo objektívu priamemu slnečnému žiareniu na dlhšiu dobu môže dôjsť k poruche zariadenia. Buďte opatrní pri ukladaní fotoaparátu blízko okna alebo vo vonkajšom prostredí. • Nestláčajte LCD displej príliš silno. Farby na displeji by sa mohli stratiť či vyblednúť, a to by mohlo spôsobiť poruchu. • V chladnom prostredí môžu v obraze na LCD displeji vznikať závoje. Nejde o poruchu. • Vyhnite sa nárazom alebo vyvíjaniu prílišného tlaku na objektív. Informácie týkajúce sa kondenzácie vlhkosti • Ak náhle prenesiete fotoaparát z chladného do teplého prostredia, na vnútorných alebo vonkajších častiach fotoaparátu sa môže vytvoriť skondenzovaná vlhkosť. Táto kondenzácia vlhkosti môže spôsobiť poruchu fotoaparátu. • Ak sa objaví skondenzovaná vlhkosť, vypnite fotoaparát a počkajte asi hodinu, kým sa vlhkosť odparí. Ak by ste používali fotoaparát pri výskyte vlhkosti vo vnútri objektívu, nedokážete nasnímať ostré zábery. Zábery použité v tejto príručke Zábery použité v tejto príručke ako príklady záberov sú reprodukcie. Nejde o skutočné zábery nasnímané týmto fotoaparátom. Poznámka k prehrávaniu videozáznamov na iných zariadeniach Tento fotoaparát používa MPEG-4 AVC/ H.264 High Profile pre nahrávanie formátu AVCHD. Videozáznamy zaznamenané vo formáte AVCHD týmto fotoaparátom nie je možné prehrávať na nasledujúcich zariadeniach. – Ostatné zariadenia kompatibilné s formátom AVCHD, ktoré nepodporujú High Profile – Zariadenia nekompatibilné s formátom AVCHD Tento fotoaparát tiež používa MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile pre nahrávanie formátu MP4. Z tohto dôvodu nie je možné videozáznamy zaznamenané týmto fotoaparátom vo formáte MP4 prehrávať na iných zariadeniach ako tých, ktoré podporujú MPEG-4 AVC/H.264. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 4 SK

Obsah Informácie o používaní fotoaparátu Snímanie Ako používať túto príručku···································· 2 Informácie o používaní fotoaparátu ······················ 3 Vyhľadávanie operácie·········································· 9 Vyhľadávanie MENU/Nastavenia ························ 12 Názvy jednotlivých častí······································ 17 Zoznam ikon zobrazených na displeji················· 19 Používanie dotykového panela ··························· 21 Prispôsobenie položiek MENU ··························· 23 Používanie vnútornej pamäte······························ 24 Nastavenie zaostrenia dotykom na displej ········· 25 Používanie tlačidla režimu Statický záber/ Videozáznam······················································· 26 REC Mode··························································· 27 Intelligent Auto Adjustment································· 28 Superior Auto Adjustment··································· 29 Inteligentné panoramatické snímanie ················· 31 Movie Mode ························································ 33 Program Auto······················································ 34 Background Defocus ·········································· 35 Scene Selection ·················································· 36 Underwater iSweep Panorama ··························· 39 Zoom··································································· 40 Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 5 SK

 • Page 1 and 2: Vyhľadávanie operácie Vyhľadáv
 • Page 3: Informácie o používaní fotoapar
 • Page 7 and 8: TV prijímač Počítač Prezeranie
 • Page 9 and 10: Vyhľadávanie operácie Ponechať
 • Page 11 and 12: Úprava záberov Paint ······
 • Page 13 and 14: REC Mode Položky ponuky Underwater
 • Page 15 and 16: Položky nastavení Nastavenia mô
 • Page 17 and 18: Názvy jednotlivých častí Fotoap
 • Page 19 and 20: Zoznam ikon zobrazených na displej
 • Page 21 and 22: Používanie dotykového panela Fot
 • Page 23 and 24: Prispôsobenie položiek MENU Poča
 • Page 25 and 26: Nastavenie zaostrenia dotykom na di
 • Page 27 and 28: REC Mode Môžete si vybrať režim
 • Page 29 and 30: Superior Auto Adjustment Kombináci
 • Page 31 and 32: Inteligentné panoramatické sníma
 • Page 33 and 34: Movie Mode Umožňuje zaznamenanie
 • Page 35 and 36: Background Defocus Fotoaparát zaos
 • Page 37 and 38: (Gourmet) (Pet) Fotoaparát zvolí
 • Page 39 and 40: Underwater iSweep Panorama Ak je fo
 • Page 41 and 42: Prezeranie statických záberov 1 S
 • Page 43 and 44: Wide Zoom V režime samostatného z
 • Page 45 and 46: Prehliadanie sekvenčných záberov
 • Page 47 and 48: Prezeranie videozáznamov 1 Stlače
 • Page 49 and 50: zNázov súboru 3D záberu 3D zábe
 • Page 51 and 52: • 3D snímanie sa môže zrušiť
 • Page 53 and 54: Prezeranie záberov na 3D TV prijí
 • Page 55 and 56:

  Easy Mode Umožňuje vám snímať

 • Page 57 and 58:

  Smile Shutter Ak fotoaparát rozpoz

 • Page 59 and 60:

  Movie button Môžete rýchlo spust

 • Page 61 and 62:

  Flash V režime jednoduchého sním

 • Page 63 and 64:

  Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia zČ

 • Page 65 and 66:

  Shooting Direction Určte smer, v k

 • Page 67 and 68:

  Image Size/Panorama Image Size/Qual

 • Page 69 and 70:

  Formát zaznamenávania videozázna

 • Page 71 and 72:

  Macro Toto nastavenie slúži na sn

 • Page 73 and 74:

  ISO Nastavuje svetelnú citlivosť,

 • Page 75 and 76:

  Poznámky • [White Balance] nie j

 • Page 77 and 78:

  Focus Môžete zmeniť spôsob zaos

 • Page 79 and 80:

  Metering Mode Umožňuje zvoliť re

 • Page 81 and 82:

  Poznámky • Funkcia rozpoznania s

 • Page 83 and 84:

  Face Detection Rozpoznáva tváre o

 • Page 85 and 86:

  Anti Blink Keď je počas snímania

 • Page 87 and 88:

  Easy Mode Pri prezeraní statickýc

 • Page 89 and 90:

  Image Index Táto funkcia slúži n

 • Page 91 and 92:

  Slideshow with music 1 Dotknite sa

 • Page 93 and 94:

  Delete Umožňuje zvoliť a vymaza

 • Page 95 and 96:

  Send by TransferJet TransferJet je

 • Page 97 and 98:

  Paint Namaľuje alebo pridá pečia

 • Page 99 and 100:

  Retouch Vyretušuje zaznamenaný z

 • Page 101 and 102:

  View Mode Umožňuje vybrať si for

 • Page 103 and 104:

  Protect Slúži na ochranu záberov

 • Page 105 and 106:

  Rotate Pootočí statický záber.

 • Page 107 and 108:

  Display Settings Nastavuje, či sa

 • Page 109 and 110:

  Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Num

 • Page 111 and 112:

  Movie format Môžete si zvoliť, a

 • Page 113 and 114:

  Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Gri

 • Page 115 and 116:

  Auto Orientation Keď natočíte fo

 • Page 117 and 118:

  Red Eye Reduction Pred snímaním z

 • Page 119 and 120:

  Beep Táto funkcia slúži na zmenu

 • Page 121 and 122:

  Vyhľadávanie operácie Vyhľadáv

 • Page 123 and 124:

  Demo Mode Môžete nastaviť možno

 • Page 125 and 126:

  HDMI Resolution Táto funkcia nasta

 • Page 127 and 128:

  COMPONENT Umožňuje zvoliť výstu

 • Page 129 and 130:

  USB Connect Po pripojení fotoapar

 • Page 131 and 132:

  Download Music Pomocou softvéru

 • Page 133 and 134:

  Power Save Nastaví dobu, pokým LC

 • Page 135 and 136:

  Eye-Fi Nastaví sa možnosť použi

 • Page 137 and 138:

  Calibration Umožňuje vykonať kal

 • Page 139 and 140:

  Create REC.Folder Vytvorí priečin

 • Page 141 and 142:

  Delete REC.Folder Vymaže priečino

 • Page 143 and 144:

  File Number Táto funkcia slúži n

 • Page 145 and 146:

  Date & Time Setting Táto funkcia s

 • Page 147 and 148:

  Prezeranie záberu na HD TV prijím

 • Page 149 and 150:

  Prezeranie záberu pripojením foto

 • Page 151 and 152:

  Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Men

 • Page 153 and 154:

  Používanie softvéru Inštalácia

 • Page 155 and 156:

  Pripojenie fotoaparátu k počíta

 • Page 157 and 158:

  Nahrávanie záberov pre mediálne

 • Page 159 and 160:

  Vytváranie disku s videozáznamom

 • Page 161 and 162:

  zPrehrávanie AVCHD disku prostredn

 • Page 163 and 164:

  Riešenie problémov Keby ste mali

 • Page 165 and 166:

  Snímanie trvá príliš dlho. •K

 • Page 167 and 168:

  Nie je možné snímať zábery v s

 • Page 169 and 170:

  Pri prezeraní videozáznamu na mon

 • Page 171 and 172:

  Výstražné indikátory a upozorne

 • Page 173 and 174:

  No images •Vo vnútornej pamäti

 • Page 175 and 176:

  • Nie je možné zaznamenávať d

 • Page 177 and 178:

  Pamäťová karta Typy pamäťovýc

 • Page 179 and 180:

  Akumulátor Informácie o nabíjan

 • Page 181 and 182:

  Vyhľadávanie operácie Vyhľadáv

 • Page 183 and 184:

  Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Nor

 • Page 185 and 186:

  Preventívne opatrenia Fotoaparát

 • Page 187 and 188:

  I Image Index .....................

 • Page 189:

  Poznámky k licencii Vo fotoaparát