Views
2 weeks ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

3D Shooting Počas

3D Shooting Počas pohybu fotoaparátu sa nasnímajú viaceré zábery, ktoré sa potom zložia do 3D záberu. Obsah 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 (REC Mode) t (3D Shooting) t (3D Sweep Panorama) alebo (Sweep Multi Angle) 3 Zarovnajte fotoaparát s koncom objektu, ktorý chcete nasnímať a stlačte tlačidlo spúšte. Pre (3D Sweep Panorama) dotykom na (Shooting Direction) zmeňte smer snímania. 4 Panorámujte fotoaparátom až na koniec sprievodcu riadiac sa indikáciou na LCD displeji. Vodiaca lišta Táto časť nebude prevzatá Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia (3D Sweep Panorama) (Sweep Multi Angle) Nasníma sa záber, ktorý je možné prehrať na 3D TV prijímači. Nasníma sa záber, ktorý sa dá prehrať ako stereoskopický záber naklonením fotoaparátu doprava alebo doľava a záber, ktorý sa dá prehrať na 3D TV prijímači. Index Poznámky • V režime [Sweep Multi Angle] je možné zvoliť len rozmer panoramatického záberu [16:9(2M)]. • 3D snímanie nie je vhodné v nasledujúcich situáciách: – Keď je snímaný objekt veľký – Pohybujúce sa objekty – Keď je hlavný objekt príliš blízko fotoaparátu – Zábery s malým kontrastom, ako sú napríklad obloha, piesočná pláž alebo trávnik • 3D zábery pozostávajú zo súboru JPEG a súboru MPO. Ak sa ktorýkoľvek z týchto súborov vymaže z vášho počítača, fotoaparát nemusí fungovať správne. • Ak nemôžete panorámovať fotoaparátom celý objekt za daný čas, v zloženom zábere sa objaví sivá plocha. V takomto prípade pohybujte fotoaparátom rýchlejšie, aby sa zaznamenal celý 3D záber. • Tým, že dochádza k spojeniu niekoľkých záberov dohromady, spojovaná časť nebude verne zachytená. • Pri slabom osvetlení môžu byť zábery rozmazané. • Je možné, že pri blikajúcom osvetlení, ako sú napríklad žiarivkové svetlá, nebude 3D snímanie úspešné. • Ak sú jas, farby alebo zaostrenie celkového zorného uhla 3D záberu a zorného uhla pri zaaretovanej automatickej expozícii/automatickom zaostrovaní (AE/AF) značne rozdielne, snímanie nebude úspešné. Ak sa to stane, zmeňte miesto zaaretovania automatickej expozície/ automatického zaostrovania (AE/AF) a skúste znova. Pokračovanie r 50 SK

• 3D snímanie sa môže zrušiť v nasledujúcich situáciách: – Ak panorámujete fotoaparátom veľmi rýchlo alebo veľmi pomaly. – Dochádza k príliš veľkému chveniu fotoaparátu. zTipy pre snímanie 3D záberu Panoramatický záber snímajte tak, aby fotoaparát opisoval oblúk konštantnou rýchlosťou smerom indikovaným na LCD displeji. Pre 3D zábery sú najvhodnejšie objekty v kľude. • Určte scénu a stlačte spúšť do polovice, aby sa zaaretovali zaostrenie, expozícia a vyváženie bielej. Potom stlačte tlačidlo spúšte úplne nadoraz a pomaly pohybujte fotoaparátom v horizontálnom smere. zRozsah snímania v režime viacuhlového snímania Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Záber Posuňte fotoaparát približne 45 stupňov doľava a doprava od objektu, na ktorý chcete zaostriť. 51 SK