Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Stereoskopické

Stereoskopické prezeranie záberov nasnímaných v režime viacuhlového snímania Stereoskopické zábery nasnímané v režime [Sweep Multi Angle] si môžete prezrieť naklonením fotoaparátu doprava alebo doľava. 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 Zvoľte záber nasnímaný v režime (Sweep Multi Angle) pomocou / . 3 Dotknite sa položky . 4 Nakloňte fotoaparát doprava alebo doľava. 5 Dotykom LCD displeja sa ukončí prehliadanie. Poznámka • 3D zábery nasnímané v režime [3D Sweep Panorama] sa nedajú prehliadať v 3D prostredníctvom fotoaparátu. zNaklonenie fotoaparátu doprava alebo doľava Ak si chcete prezrieť zábery nasnímané v režime [Sweep Multi Angle] stereoskopicky, nakloňte fotoaparát doprava alebo doľava tak, ako je to znázornené. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 52 SK

Prezeranie záberov na 3D TV prijímači 3D zábery uložené vo fotoaparáte v 3D formáte si môžete prezrieť po pripojení fotoaparátu k 3D TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne). Pozrite si aj návod na použitie dodaný s TV prijímačom. 1 Upevnite fotoaparát do viacvýstupového stojana (je súčasťou dodávky). 2 Pripojte viacvýstupový stojan k TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne). Obsah Vyhľadávanie operácie Konektor HDMI 1 Do konektora HDMI Tlačidlo (Prehrávanie) Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Viacvýstupový stojan 2 Do konektora HDMI Kábel HDMI 3 Zapnite TV prijímač a nastavte vstup. 4 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) zapnite fotoaparát. 5 Stlačením / zvoľte zábery nasnímané v režime (3D Shooting) 6 Dotknite sa položky (3D Viewing). Index 7 Dotknite sa položky [OK]. Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. 8 Dotykom na / na LCD displeji fotoaparátu zvoľte požadovaný režim. Pokračovanie r 53 SK