Views
2 weeks ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Scroll Playback

Scroll Playback Continuous Playback Zobrazia sa posúvajúce sa zábery nasnímané v režime 3D panoramatického snímania. Dotykom u zobrazte/pozastavte posúvajúce sa zábery a dotykom / určte smer posunu. • Pri prehliadaní 3D záberov nasnímaných pri veľkosti záberu [16:9] nie je funkcia [Scroll Playback] dostupná. Nepretržite sa zobrazujú len 3D zábery. Dotykom / zobrazte nasledujúci/ predchádzajúci záber. Obsah Vyhľadávanie operácie Exit 3D Viewing Poznámky Ukončí sa 3D zobrazovanie. • Ak si zvolíte režim (3D Viewing), zobrazovať sa budú len 3D zábery. • Pri zobrazení záberu nasnímaného v režime [3D Sweep Panorama] s položkou [Shooting Direction] nastavenou na [Up] alebo [Down] sa záber zobrazí na obrazovke TV prijímača horizontálne. •Dotknite sa t (Settings) t (Main Settings) a zvoľte [Auto] alebo [1080i] pre [HDMI Resolution]. • Pípnutie je nastavené pevne na [Shutter]. • Neprepájajte fotoaparát a pripájané zariadenie s použitím výstupných konektorov. Pri pripojení fotoaparátu k TV prijímaču s použitím výstupných konektorov sa neprodukujú žiadny obraz ani zvuk. Takéto pripojenie tiež môže spôsobiť problémy fotoaparátu a/alebo pripojeného zariadenia. • Táto funkcia nemusí pri niektorých TV prijímačoch pracovať správne. Napríklad, prostredníctvom TV prijímača nemusí byť možné zobrazenie videozáznamu, výstup v 3D režime alebo prehrávanie zvuku. • Použite kábel HDMI s logom HDMI. • Keď pripájate fotoaparát k TV prijímaču, použite kábel HDMI, ktorý je možné pripojiť k minikonektoru na strane fotoaparátu a ku konektoru TV prijímača. • Zaznamenávanie sa môže automaticky zastaviť, aby sa chránil fotoaparát po uplynutí istého času, ak snímate videozáznamy s fotoaparátom pripojeným k TV prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne). Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 54 SK

Easy Mode Umožňuje vám snímať statické zábery s minimom požadovaných funkcií. Zväčší sa veľkosť textu a indikátory budú ľahšie viditeľné. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 Nastavte tlačidlo režimu / na (Statický záber). 3 t (Easy Mode) t [OK] Poznámky • Akumulátor sa vybíja rýchlejšie, pretože jas displeja sa automaticky zvyšuje. • Režim prehrávania sa tiež zmení na [Easy Mode]. zFunkcie dostupné v režime jednoduchého snímania Smile Shutter: Dotknite sa (Úsmev). Image Size: t [Image Size] t Vyberte [Large] alebo [Small] Flash: t [Flash] t Vyberte [Auto] alebo [Off] Self-Timer: t [Self-Timer] t Vyberte [Off] alebo [On] Exit Easy Mode: t [Exit Easy Mode] t [OK] zInformácie o funkcii rozpoznania scény Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Rozpoznanie scény pracuje v režime jednoduchého snímania. S použitím tejto funkcie dokáže fotoaparát automaticky rozpoznať podmienky snímania a nasnímať záber. Ikona rozpoznania scény • Fotoaparát rozpoznáva scény (Twilight), (Twilight Portrait), (Twilight using a tripod), (Backlight), (Backlight Portrait), (Landscape), (Macro), (Close Focus) alebo (Portrait) a po rozpoznaní scény zobrazí ikonu na LCD displeji. Bližšie informácie nájdete na str. 80. 55 SK