Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Movie shooting scene

Movie shooting scene Umožňuje snímanie s prednastavenými hodnotami podľa scény, ak je fotoaparát v režime videozáznamu. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 (REC Mode) t (Movie Mode) 3 t (Movie shooting scene) t požadovaný režim 4 Stlačte tlačidlo spúšte. 5 Zaznamenávanie videozáznamu ukončite opätovným stlačením tlačidla spúšte. (Auto) (Underwater) Nastavenia sa upravia automaticky. Umožňuje snímanie videozáznamu pod vodou v prirodzených farbách s použitím krytu (napríklad nepremokavého obalu Marine Pack). Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 56 SK

Smile Shutter Ak fotoaparát rozpozná úsmev, spúšť sa uvoľní automaticky. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 t (Smile Shutter) 3 Počkajte na rozpoznanie úsmevu. Keď úroveň úsmevu prekročí bod V na indikátore, fotoaparát zaznamená zábery automaticky. Ak stlačíte tlačidlo spúšte počas režimu snímania úsmevu, fotoaparát nasníma záber a potom sa vráti do režimu snímania úsmevu. 4 Snímanie úsmevu ukončite dotykom na t (Smile Shutter). Indikátor citlivosti rozpoznania úsmevu Rámček rozpoznania tváre Poznámky • Snímanie s použitím snímania úsmevu sa automaticky ukončí, keď sú pamäťová karta alebo vnútorná pamäť plné. • V závislosti od podmienok sa úsmevy nemusia rozpoznať správne. • Nie je možné používať digitálny zoom. • Funkcia [Smile Shutter] nie je dostupná v týchto situáciách: – V režime inteligentného panoramatického snímania – V režime nadradeného automatického snímania – V režime rozostreného pozadia – V režime snímania 3D – V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou – V režime videozáznamu Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index zNastavenie citlivosti rozpoznania úsmevu V režime snímania úsmevu sa zobrazuje tlačidlo, ktorým sa nastavuje citlivosť rozpoznania úsmevu. : Rozpozná veľký úsmev. : Rozpozná normálny úsmev. : Rozpozná aj mierny úsmev. • V režime jednoduchého snímania je citlivosť rozpoznania úsmevu pevne nastavená na [Normal Smile]. • Ak je [Display Settings] nastavená na [Off], nebude sa zobrazovať citlivosť rozpoznania úsmevu. Pokračovanie r 57 SK