Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

zRady pre lepšie

zRady pre lepšie zachytenie úsmevov 1 Nezakrývajte si oči ofinou. Tváre nesmú byť zakryté klobúkom, maskami, slnečnými okuliarmi, atď. 2 Snažte sa nasmerovať tvár priamo pred fotoaparát a buďte, pokiaľ je to možné, v rovnakej výške. Oči majte zúžené. 3 Usmievajte sa zreteľne s otvorenými ústami. Úsmev sa jednoduchšie rozpozná, ak ukážete zuby. • Spúšť sa aktivuje, keď sa ktorákoľvek osoba, ktorej tvár fotoaparát rozpoznal, usmeje. • Môžete si vybrať alebo zaregistrovať vybraný objekt pre rozpoznanie tváre pomocou [Face Detection]. Po zaregistrovaní zvolenej tváre do pamäte fotoaparátu sa bude funkcia rozpoznania úsmevu vykonávať len pre túto tvár. Ak chcete vykonať rozpoznanie úsmevu pre inú tvár, dotknite sa tejto tváre (str. 83). • Ak fotoaparát nedokáže rozpoznať úsmev, nastavte citlivosť rozpoznania úsmevu na [Slight Smile]. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 58 SK

Movie button Môžete rýchlo spustiť snímanie videozáznamov zo všetkých režimov nahrávania. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 Dotknite sa položky . 3 Dotykom na ukončite nahrávanie videozáznamu. Ukončiť snímanie videozáznamu môžete aj stlačením tlačidla spúšte. Poznámka • Tlačidlo videozáznamu nie je dostupné v týchto situáciách: – Keď je aktivovaná funkcia [Smile Shutter] – V režime jednoduchého snímania – Pri použití funkcie [Self-Timer] zZmena formátu videozáznamu, kvality záberu alebo veľkosti záberu Movie format: t (Settings) t (Shooting Settings) t [Movie format] t [AVCHD] alebo [MP4] Quality (AVCHD): Image Size (MP4): (REC Mode) t (Movie Mode) t (Quality) t [AVC HD 17M FH] alebo [AVC HD 9M HQ] (REC Mode) t (Movie Mode) t (Image Size) t [MP4 12M], [MP4 6M] alebo [MP4 3M] Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 59 SK