Views
3 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Self-Timer V režime

Self-Timer V režime jednoduchého snímania si z vyberte nastavenie samospúšte. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 t (Easy Mode) t [OK] 3 t [Self-Timer] t požadovaný režim Obsah Vyhľadávanie operácie Off On Samospúšť sa nepoužíva. Nastavenie samospúšte s oneskorením 10 sekúnd. Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká a znie pípanie, až kým sa spúšť nespustí. Ak chcete funkciu zrušiť, dotknite sa možnosti . Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 64 SK

Shooting Direction Určte smer, v ktorom sa bude fotoaparát pohybovať horizontálne pri snímaní v režimoch inteligentného panoramatického snímania, 3D panoramatického snímania alebo inteligentného panoramatického snímania pod vodou. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 (Shooting Direction) t požadovaný smer Obsah Vyhľadávanie operácie (Right) (Left) (Up) (Down) Panorámujte zľava doprava. Panorámujte sprava doľava. Panorámujte zdola nahor. Panorámujte zhora nadol. Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Poznámky • Možnosti [Up] a [Down] sa nedajú zvoliť, keď ste zvolili [16:9] v režime [3D Sweep Panorama]. • V režime [Sweep Multi Angle] je možné zvoliť len smer doprava. Index 65 SK