Views
2 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Pri snímaní v

Pri snímaní v režimoch inteligentného panoramatického snímania/inteligentného panoramatického snímania pod vodou/3D snímania (16:9) Snímanie sa vykoná s rozlíšením 1920 × 1080 (horizontálne). [16:9] je dostupné len pre 3D snímanie. (Standard) Snímanie sa vykoná s rozlíšením 4912 × 1080 (horizontálne). Snímanie sa vykoná s rozlíšením 3424 × 1920 (vertikálne). (Wide) Snímanie sa vykoná s rozlíšením 7152 × 1080 (horizontálne). Snímanie sa vykoná s rozlíšením 4912 × 1920 (vertikálne). Pri snímaní videozáznamu Čím väčšia je veľkosť záberu pre videozáznam, tým vyššia je jeho kvalita. Čím je množstvo dát použitých za sekundu vyššie (priemerná bitová rýchlosť), tým plynulejší je prehrávaný záber. Zvoľte formát zaznamenávania videozáznamov dotykom na t (Settings) t (Shooting Settings) t [Movie format] v režime snímania (str. 111). Formát zaznamenávania videozáznamov (AVCHD) Videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom sa zaznamenávajú vo formáte AVCHD, pri približne 60 polsnímkach/sek (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 60i) alebo 50 polsnímkach/sek (zariadenia kompatibilné s formátom 1080 50i), v režime prekladaného riadkovania, so zvukovým signálom vo formáte Dolby Digital, vo formáte AVCHD. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Kvalita videozáznamu Priemerná bitová Popis rýchlosť AVC HD 17M FH 17 Mb/s Sníma pri maximálnej kvalite záberov veľkosti 1920×1080 AVC HD 9M HQ 9 Mb/s Sníma pri vysokej kvalite záberov veľkosti 1440×1080 Pokračovanie r 68 SK

Formát zaznamenávania videozáznamov (MP4) Videozáznamy nasnímané týmto fotoaparátom sú zaznamenané vo formáte MPEG-4 pri približne 30 rámčekoch/sek (zariadenia kompatibilné s 1080 60i) alebo pri približne 25 rámčekoch/sek (zariadenia kompatibilné s 1080 50i), v progresívnom režime, so zvukovým signálom vo formáte AAC, vo formáte mp4. Veľkosť záberu pre videozáznam Priemerná bitová rýchlosť Popis MP4 12M 12 Mb/s Sníma pri veľkosti 1440×1080 MP4 6M 6 Mb/s Sníma pri veľkosti 1280×720 MP4 3M 3 Mb/s Sníma pri veľkosti VGA Poznámka • Keď zvolíte veľkosť záberu [MP4 3M], vytvorí sa záber telefoto. zInformácie o „kvalite záberu“ a „veľkosti záberu“ Digitálny záber je zložený z malinkých bodov, ktoré sa nazývajú pixely. Ak záber obsahuje veľký počet pixelov, je väčší, zaberá väčšie množstvo pamäte a zobrazuje sa v jemných detailoch. „Veľkosť záberu“ sa udáva počtom pixelov. Hoci na displeji fotoaparátu nevidíte žiadne rozdiely, doba potrebná na spracovanie obrazových údajov kvalitnejšieho záberu pri tlači alebo zobrazení na monitore počítača sa líši. Definície pixelov a veľkosti záberu 1 Veľkosť záberu: 12M 4000 pixelov × 3000 pixelov = 12 000 000 pixelov 2 Veľkosť záberu: VGA 640 pixelov × 480 pixelov = 307 200 pixelov Pixely Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Pixel Veľa pixelov (Vynikajúca kvalita záberu a veľká veľkosť súboru) Málo pixelov (Nižšia kvalita záberu, ale malá veľkosť súboru) 69 SK