Views
9 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Burst Settings Po

Burst Settings Po zatlačení spúšte fotoaparát postupne nasníma až 10 záberov v jednej sekvencii. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 (Burst Settings) t požadovaný režim Ak sa na ľavej strane LCD displeja nezobrazia tlačidlá, dotknite sa . (Off) (High) (Mid) (Low) Zaznamená samostatný záber. Postupne nasníma až 10 záberov za sekundu. Postupne nasníma až 5 záberov za sekundu. Postupne nasníma až 2 zábery za sekundu. Poznámky • [Burst Settings] nie je k dispozícii v nasledujúcich situáciách: – V režime inteligentného panoramatického snímania – V režime nadradeného automatického nastavenia – V režime rozostreného pozadia – V režime snímania 3D – V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou – V režime videozáznamu – Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu – V režime jednoduchého snímania • [Flash] je nastavené na [Off]. • Pri snímaní s použitím samospúšte sa naraz nasníma maximálne 10 záberov. • Interval snímania sa predlžuje v závislosti od nastavenia veľkosti záberu. • [Focus], [White Balance] a [EV] sa nastavia pri prvom zábere a tieto nastavenia sa použijú aj pre nasledujúce zábery. • Počas záznamu do vnútornej pamäte sa nastaví veľkosť záberu [VGA]. • Keď je akumulátor takmer vybitý, alebo keď sa zaplnia vnútorná pamäť či pamäťová karta , režim snímania záberov v slede sa zastaví. • V podmienkach s pomalou rýchlosťou uzávierky sa sekvencia záberov za sekundu môže znížiť. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index zInformácie o zaznamenávaní záberov nasnímaných vslede Po nasnímaní série záberov sa tieto zobrazia v rámčekoch na LCD displeji. Po umiestnení všetkých záberov do rámčekov je záznam ukončený. Záznam môžete ukončiť dotykom na [Cancel recording] t [OK]. Po ukončení sa zaznamenajú zábery v procese spracovania a záber zobrazený v indexe. 70 SK

Macro Toto nastavenie slúži na snímanie nádherných blízkych záberov malých objektov, napríklad, hmyzu alebo kvetov. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 t (Macro) t požadovaný režim V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja. (Auto) (Close Focus) Fotoaparát automaticky upraví zaostrenie zo vzdialených objektov na blízke objekty. Používajte tento režim pre snímanie na blízke vzdialenosti. Uzamknutý do polohy W: Približne 1 cm až 20 cm Poznámky • [Macro] je nastavené na [Auto] v týchto situáciách: – V režime inteligentného panoramatického snímania – V režime nadradeného automatického nastavenia – V režime rozostreného pozadia – V režime snímania 3D – V režime inteligentného panoramatického snímania pod vodou – V režime videozáznamu – Keď je aktivovaná funkcia snímania úsmevu – V režime jednoduchého snímania – Keď [Self-Timer] je nastavené na [Self-portrait One Person] alebo [Self-portrait Two People] • Pri používaní režimu Close focus je potrebné vziať do úvahy nasledujúce body. – Nie je možné používať funkcie rozpoznania scény alebo rozpoznania tváre. – Tento režim je zrušený, ak vypnete elektrické napájanie alebo prepnete režim snímania do iného režimu. – V tomto režime je možné použiť len nastavenia režimu blesku [On] alebo [Off]. – Rýchlosť zaostrenia sa spomalí. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 71 SK