Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

EV Expozíciu môžete

EV Expozíciu môžete nastaviť manuálne v krokoch po 1/3 EV v rozsahu od –2,0 EV do +2,0 EV. 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 t (EV) V závislosti od režimu nahrávania sa toto nastavuje pomocou tlačidiel zobrazených na ľavej strane displeja. 3 Dotykom na / upravte expozíciu t [OK]. Expozíciu môžete tiež upraviť dotykom na z na lište upravenia a ťahaním doprava alebo doľava. Poznámka • Pri snímaní objektu v mimoriadne jasných alebo tmavých podmienkach alebo pri použití blesku nemusí mať nastavenie expozície účinok. zNastavenie expozície pre lepší vzhľad záberov Nadmerná expozícia = príliš veľa svetla Belavý záber Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Nižšie nastavenie EV – Správna expozícia Vyššie nastavenie EV + Nedostatočná expozícia = príliš málo svetla Tmavší záber 72 SK

ISO Nastavuje svetelnú citlivosť, ak je fotoaparát v režime automatického programu, alebo ak výber scény je nastavený na (Underwater). 1 Stiahnutím krytu objektívu prepnite na režim snímania. 2 t (ISO) t požadované číslo (Auto) / / / / / Nastaví citlivosť ISO automaticky. Rozmazanie záberu pri snímaní v tmavom prostredí alebo pri snímaní pohybujúcich sa objektov môžete znížiť zvýšením citlivosti ISO (zvoľte vyššiu hodnotu). Poznámka • Môžete si vybrať len z [ISO AUTO], [ISO 125] až [ISO 800], ak je režim snímania nastavený na režim snímania záberov v slede. zÚprava citlivosti ISO (Odporúčaný index expozície) Citlivosť ISO je rýchlosťou, ktorá vypovedá o záznamovom médiu, ktoré obsahuje obrazový snímač, ktorý zachytáva svetlo. Aj keď je hodnota expozície rovnaká, zábery sa líšia v závislosti od citlivosti ISO. Vysoká citlivosť ISO Zaznamená svetlý záber aj v tmavom prostredí a zároveň sa obmedzí rozmazanie zvýšením rýchlosti uzávierky. Zaznamenaný záber však mnohokrát obsahuje farebný šum. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Nízka citlivosť ISO Zaznamená jemnejší záber. Pri nedostatočnej expozícii však môže byť záber tmavší. zČo robiť, aby zábery neboli rozmazané Napriek tomu, že fotoaparát je umiestnený stabilne, objekt sa počas expozície pohne, takže vyzerá byť po stlačení spúšte rozmazaný. Otrasy fotoaparátu sa redukujú automaticky, avšak funkcia neredukuje účinne rozmazanie objektu. Rozmazanie objektu sa vyskytuje často pri slabom osvetlení alebo pri pomalej rýchlosti uzávierky. V takomto prípade zoberte pri snímaní do úvahy nasledujúce tipy. • Zvoľte vyššiu citlivosť ISO, aby sa mohla zvýšiť rýchlosť uzávierky (skrátiť expozičný čas). • Zvoľte si režim (High Sensitivity) pri výbere scény. 73 SK